Hợp tác đào tạo

Tổ chức Họp Hội đồng tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài đợt 1 năm 2018 lĩnh vực Âm nhạc và Sân khấu-Điện ảnh

22 Tháng Tám 2018          2440 lượt xem

            Thực hiện các Quyết định số 2093/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyển chọn ứng viên dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài năm 2018 theo Đề án 1437 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quyết định số 2197/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài năm 2018 lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 13/7/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất Hội đồng cấp Bộ tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài tại các lĩnh vực Âm nhạc và Sân khấu - Điện ảnh sau khi nhận được hồ sơ đăng ký dự tuyển của các Hội đồng tuyển chọn cấp cơ sở.

            Thành viên Hội đồng là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Âm nhạc và Sân khấu - Điện ảnh. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển đợt 1 không nhiều nhưng đều là các em có học lực xuất sắc, đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

            Kỳ họp nhằm lựa chọn các ứng viên có đủ điều kiện về chuyên môn, ngoại ngữ để cử đi dự tuyển học bổng đào tạo, nâng cao trình độ ở nước ngoài nhằm mục đích bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo đúng quan điểm, mục tiêu của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19/7/2016.

            Cuối buổi họp, Hội đồng đã tổ chức bỏ phiếu kín để lựa chọn các em có năng khiếu, thành tích học tập cao, đạt đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để gửi hồ sơ sang các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài để tiếp tục thẩm định, đánh giá chuyên môn và ngoại ngữ./.