Hợp tác đào tạo

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VIỆC TỔ CHỨC Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về lưu trú du lịch cho cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo, quản lý, kinh doanh du lịch trên toàn quốc

01 Tháng Tám 2018          1943 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 1989/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 5 năm 2018  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về lưu trú du lịch cho cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo, quản lý, kinh doanh du lịch trên toàn quốc, sau 03 ngày tập trung học tập, Ban Tổ chức đánh giá tổng kết kết quả việc tổ chức Tập huấn với những nội dung cụ thể như sau:

1. Về mục đích Tập huấn

- Nâng cao, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về lưu trú du lịch cho cán bộ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo du lịch, cán bộ quản lý, kinh doanh lưu trú du lịch trên toàn quốc để tạo tiền đề cho các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo du lịch, cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có những phối hợp chặt chẽ trong quản lý, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch nói chung, nhân lực làm việc trong khối lưu trú du lịch nói riêng đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển;

- Tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, cán bộ kinh doanh lưu trú du lịch trên toàn quốc trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ trong công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu của khách du lịch đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch. 

2. Khái quát về tình hình tổ chức

Tham gia lớp Tập huấn có gần 300 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên cả nước được giới thiệu và bồi dưỡng các nghiệp vụ, kỹ năng về 2 Bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia là Lễ tân và Phục vụ buồng; Xu hướng phát triển của kinh doanh lưu trú du lịch hiện nay và tương lai; Ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý kinh doanh và đào tạo nhóm ngành lưu trú du lịch; Các kinh nghiệm trong quảng bá xúc tiến thu hút khách hàng và một số vấn đề liên quan đến lưu trú du lịch ở địa phương. Lớp tập huấn giới thiệu về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phát triển du lịch, các quy định về quản lý, kinh doanh lưu trú du lịch. Ngoài ra, còn có các buổi chia lớp hướng dẫn nghiệp vụ và thảo luận nhóm về 2 Bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề; giải quyết các tình huống về thái độ, đạo đức và năng lực nghề nghiệp của đội ngũ nhân lực trong kinh doanh lưu trú du lịch.

Tham gia giới thiệu các chuyên đề và truyền đạt kiến thức, kỹ năng tại lớp Tập huấn là các chuyên gia giỏi nghề như: ThS. Ngô Trung Hà - Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Trường Cao đẳng quốc tế Pegasus, ThS. Trần Ngọc Lương - Giám đốc Nhân sự và phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn BIM, PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, TS. Lê Chí Công - Trưởng bộ môn Quản trị du lịch, Khoa kinh tế Trường Đại học Nha Trang, bà Nguyễn Thanh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn - Tổng cục Du lịch, ông Trần Văn Nam - Phó giám đốc Khối đào tạo Cao đẳng, Đại học FPE, bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó giám đốc Sở VHTTDL Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, ông Trần Anh Thi - Giám đốc điều hành Seahorse Resort và một số chuyên gia khác trong lĩnh vực du lịch.

Kết thúc khóa tập huấn Ban tổ chức đã cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên.

3. Đánh giá kết quả Hội thảo tập huấn:

31. Về công tác chuẩn bị:

- Nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức đã chuẩn bị tốt công tác thông tin liên lạc, nội dung chương trình, tài liệu phục vụ Tập huấn.

- Các đơn vị đã nhiệt tình cử đại diện cán bộ, giảng viên, giáo viên và có mặt đầy đủ, đúng thời gian tham Tập huấn.

- Khách sạn TTC đã tích cực chuẩn bị và tạo mọi điều kiện tốt nhất về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho Tập huấn.

3.2. Về các báo cáo viên

Ban Tổ chức đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và chuẩn bị chu đáo những chuyên đề của các báo cáo viên đến từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Trường Đại học FPT, Đại học Nha Trang, Trường Cao đẳng quốc tế Pegasus, Tập đoàn BIM, Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận, Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Thuận, Mũi Né Bay Resort, Seahorse Resort... Các báo cáo viên đã đem hết kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình để truyền thụ những kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho các học viên tham gia Tập huấn.

3.3. Về công tác tổ chức

Sau hơn 1 tháng chuẩn bị và triển khai, Ban Tổ chức đánh giá kết quả công tác tổ chức hội thảo như sau:

1) Ngay sau khi có 1989/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 5 năm 2018  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về lưu trú du lịch cho cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo, quản lý, kinh doanh du lịch trên toàn quốc, Ban Tổ chức đã nhanh chóng thực hiện các nội dung nhiệm vụ sau:

- Thông báo đến các sở du lịch, sở văn hoá, thể thao và du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch, các doanh nghiệp du lịch trong toàn quốc để triệu tập học viên.

- Phối hợp rất tốt với các đơn vị trực thuộc Bộ làm các thủ tục cần thiết để tổ chức lớp tập huấn.

Phối hợp chặt chẽ với Khách sạn TTC triển khai các nội dung nhiệm vụ trước và trong Tập huấn.

2) Các sở du lịch, sở văn hoá, thể thao và du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch, các doanh nghiệp du lịch đã nhiệt tình ủng hộ và cử học viên tham gia tương đối đầy đủ theo đúng thành phần được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

3) Các báo cáo viên được lựa chọn đã nhiệt tình tham gia truyền đạt những kiến thức bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân lực quản lý, đào tạo và kinh doanh lưu trú du lịch trên toàn quốc.

4) Với sự chuẩn bị của Ban Tổ chức, Khách sạn TTC, Tập huấn đã được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch đề ra.

5) Trong thời gian diễn ra Tập huấn, các báo cáo viên và các học viên đã hết sức tập trung tham gia tích cực vào quá trình truyền đạt và tiếp thu kiến thức nhằm đạt mục tiêu khóa học.

3.4. Về các kiến nghị của học viên  

Đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch định kỳ hàng năm nên tổ chức các lớp tập huấn phổ biến văn bản quy phạm, hướng dẫn tác nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng lĩnh vực lưu trú du lịch.

- Đề nghị có một diễn đàn để chia sẻ thông tin, tài liệu, kinh nghiệm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp lĩnh vực lưu trú du lịch.

4. Đánh giá chung

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về lưu trú du lịch cho cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo, quản lý, kinh doanh du lịch trên toàn quốc năm 2018 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã thành công tốt đẹp và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh những thành công nêu trên, Ban Tổ chức Tập huấn cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để các lần tổ chức tiếp theo đạt được kết quả tốt hơn./.

                                                                                                                                                               ĐTT