Hợp tác đào tạo

V/v tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đợt 3 năm 2018

25 Tháng Mười Hai 2018          3111 lượt xem

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

____________

Số:        /BVHTTDL- ĐT

 V/v tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ

lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài

đợt 3 năm 2018

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     _______________________

 

                      Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018

        Kính gửi:

                              - Các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ;

                              - Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

                              - Các Sở Văn hóa và Thể thao;

                              - Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu văn hoá nghệ thuật;

                              - Các nhà hát, đơn vị biểu diễn nghệ thuật.

 

- Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1437) và các văn bản liên quan;

- Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-TTG ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án: “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030” và Quyết định số 2093/QĐ-BVHTTDL ngày 04/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và cử ứng viên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đi đào tạo ở nước ngoài năm 2018 theo Đề án 1437;

- Căn cứ Quyết định số 4088/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế quy định quản lý đào tạo, bồi dưỡng nhân lực bằng ngân sách nhà nước theo các Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển sinh Đợt 3 đi học dài hạn ở nước ngoài chỉ tiêu năm 2018 theo Đề án 1437 như sau:

  1. Chỉ tiêu, ngành học và quốc gia cử đi đào tạo
  1.  

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu mỗi quốc gia theo từng trình độ đào tạo

Tổng chỉ tiêu đào tạo theo lĩnh vực

Hoa Kỳ

Úc

Nhật Bản

Nga

 ThS

ĐH

ThS

 ĐH

ThS

ĐH

ThS

ĐH

I

Âm nhạc

gồm các ngành/chuyên ngành: Sáng tác âm nhạc, Piano, Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương tây, Kèn (Trombone, Fagotte, Trompette), biểu diễn nhạc Jazz, Công nghệ âm nhạc

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sân khấu, Điện ảnh

gồm các chuyên ngành: Đạo diễn Điện ảnh-truyền hình,Quay phim, Nhiếp ảnh, Công nghệ Điện ảnh- Truyền hình, Quản lý sân khấu, Sản xuất phim, Biên tập truyền hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Mỹ thuật

Gồm các ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Múa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Xiếc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Văn hóa (Gồm các ngành Sáng tác văn học, Quản trị các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, Quản lý các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, Quản lý văn hóa và nghệ thuật)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng chỉ tiêu theo các trình độ

(18 ĐH, 07 ThS)

1

12

6

3

 

2

 

1

25

2. Đối tượng dự tuyển

Giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam đang học tập, công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, đơn vị thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật trong nước; Lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

3. Điều kiện dự tuyển

3.1. Điều kiện chung

Ứng viên dự tuyển đào tạo ở nước ngoài cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đi học nước ngoài, không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

2. Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của cơ sở đào tạo nước ngoài;

3. Trình độ ngoại ngữ thành thạo, đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo ở nước ngoài hoặc đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể: Đối với tiếng Anh chứng chỉ IELTS 5.5, đối với tiếng Nhật có chứng chỉ N2, đối với tiếng Đức có chứng chỉ B2 (có giá trị trong 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

4. Được đào tạo ngành/chuyên ngành phù hợp với ngành tuyển sinh ở trên. Có nguyện vọng được đi học tập ở nước ngoài và cam kết trở về phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu, sáng tác, biểu diễn văn hoá nghệ thuật trong nước theo quy định; được gia đình cam kết bảo đảm và được cơ sở đào tạo/cơ quan công tác cử đi đào tạo bằng văn bản (đối với công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, cán bộ hợp đồng và học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật ở trong nước); được gia đình cam kết bảo đảm (đối với lưu học sinh thuộc các cơ sở đào tạo ở nước ngoài);

5. Đáp ứng các quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (đối với ứng viên là công chức, viên chức).

3.2. Điều kiện cụ thể đối với trình độ đại học

Các cá nhân dự tuyển trình độ đại học cần đáp ứng điều kiện chung tại mục 3.1 và đáp ứng một trong 06 (sáu) điều kiện cụ thể sau:

1. Sinh viên hệ đại học chính quy hoặc học sinh đã tốt nghiệp bậc trung cấp, cao đẳng các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước được cử đi dự thi và đoạt giải quốc tế nhất, nhì, ba (hoặc đoạt các giải khuyến khích tại vòng chung kết các cuộc thi quốc tế của khu vực và thế giới); giải nhất, nhì, ba hoặc tương đương tại các Hội thi tài năng cấp quốc gia; kết quả thi có giá trị trong 3 năm kể từ ngày đoạt giải tính đến ngày nộp hồ sơ được ghi trong Thông báo tuyển sinh;

2. Sinh viên đại học hệ chính quy các trường đại học văn hóa nghệ thuật trong nước có kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên, kết quả học tập môn chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên của năm học hoặc của học kỳ liền kề trước thời điểm tuyển chọn, tính đến thời điểm làm hồ sơ dự tuyển;

3. Sinh viên đại học hệ chính quy đã được xét tuyển thẳng hoặc dự thi và trúng tuyển với số điểm tuyển sinh chuyên môn từ loại giỏi trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm học 2018-2019 vào các trường đại học văn hóa nghệ thuật trong nước;

4. Học sinh trung cấp hệ chính quy các trường đại học văn hóa nghệ thuật trong nước có kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên, kết quả học tập môn chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên của năm học hoặc của học kỳ liền kề trước thời điểm tuyển chọn, tính đến thời điểm làm hồ sơ dự tuyển và được cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận đào tạo ở trình độ cao hơn;

5. Lưu học sinh đã tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài có kết quả học tập môn chuyên ngành đạt loại giỏi hoặc tương đương trở lên, có nguyện vọng trở về phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu, sáng tác, biểu diễn văn hoá nghệ thuật tại các đơn vị trong nước được cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận đào tạo ở trình độ cao hơn hoặc được các cơ sở đào tạo trong nước cử đi học trung cấp, cao đẳng đề nghị dự tuyển trình độ đại học;

6. Học sinh, sinh viên thuộc các chương trình đào tạo tài năng có kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên, kết quả học tập môn chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật ở trong nước được lựa chọn để gửi đi đào tạo ở nước ngoài với cùng trình độ hoặc trình độ cao hơn.

3.3. Điều kiện cụ thể đối với trình độ thạc sĩ

Các cá nhân dự tuyển trình độ trình độ thạc sĩ cần đáp ứng điều kiện chung tại mục 3.1 và đáp ứng một trong những điều kiện cụ thể sau:

1. Giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, có năng lực và khả năng phát triển của cơ sở đào tạo, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật trong nước, có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên hoặc kết quả học tập môn chuyên ngành đại học đạt loại giỏi trở lên và được cơ sở đào tạo, nghiên cứu đề nghị dự tuyển trình độ thạc sĩ và cam kết tiếp nhận sau tốt nghiệp;

2. Công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, có bằng tốt nghiệp ngành, chuyên ngành phù hợp được cơ quan, đơn vị trong nước đề nghị dự tuyển, được cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận;

3. Sinh viên đã tốt nghiệp đại học có kết quả rèn luyện xếp loại khá trở lên, điểm tốt nghiệp chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong nước có nguyện vọng đi học tập ở nước ngoài để về làm giảng viên, nghiên cứu viên, cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, đơn vị văn hóa nghệ thuật và được các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, đơn vị văn hóa nghệ thuật đề nghị dự tuyển trình độ thạc sĩ và cam kết tiếp nhận sau tốt nghiệp;

4. Lưu học sinh đã tốt nghiệp đại học tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài có điểm tốt nghiệp chuyên ngành hoặc kết quả học tập môn chuyên ngành đạt loại giỏi hoặc tương đương trở lên được các cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận hoặc cơ sở đào tạo, nghiên cứu, đơn vị văn hóa nghệ thuật ở trong nước đề nghị dự tuyển trình độ thạc sĩ và cam kết tiếp nhận sau tốt nghiệp.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển

4.1. Hồ sơ dự tuyển

-  Trình độ đại học: Danh mục hồ sơ chi tiết (01 bộ) theo Phụ lục 1 và các mẫu kèm theo.

-  Trình độ thạc sĩ: Danh mục hồ sơ chi tiết (01 bộ) theo Phụ lục 2, 3 và các mẫu kèm theo.

Hồ sơ đựng trong túi có kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu tại Phụ lục. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không trả lại hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào.

(Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại websites: http://daotao-vhttdl.vn).

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển của các trường/viện nghiên cứu/cơ quan/đơn vị văn hóa nghệ thuật, đề nghị gửi đến Vụ Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 15/3/2019-1/4/2019.

5. Quyền lợi và nghĩa vụ của người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

5.1. Quyền lợi của người được cử đi đào tạo

- Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định cử đi đào tạo ở nước ngoài;

- Được đơn vị đào tạo, sử dụng và quản lý tạo điều kiện, bố trí thời gian tham gia chương trình đào tạo;

- Được trả kinh phí đào tạo, phí bắt buộc khác liên quan đến khóa đào tạo (nếu có) theo thỏa thuận với cơ sở đào tạo;

- Được cấp sinh hoạt phí bảo đảm cho nhu cầu nghiên cứu và học tập; phí mua 01 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và các khoản phí khác theo quy định hiện hành;

- Được ưu tiên xem xét tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật và tạo điều kiện để ứng dụng kết quả đào tạo vào công việc chuyên môn đối với ứng viên là học sinh, sinh viên được cử đi đào tạo đạt kết quả tốt;

- Được hưởng chế độ theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo nếu đang làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị văn hoá nghệ thuật công lập (đối với ứng viên là công chức, viên chức);

- Được tiếp nhận trở lại cơ quan, đơn vị và tạo điều kiện để ứng dụng kết quả đào tạo vào công việc chuyên môn đối với cá nhân công tác tại cơ quan, đơn vị (đối với ứng viên là công chức, viên chức, sinh viên được cơ quan, đơn vị cử đi và cam kết tiếp nhận sau tốt nghiệp).

5.2. Nghĩa vụ của người được cử đi đào tạo

- Tuân thủ chính sách, pháp luật của Việt Nam và nước cử đến học, quy định của cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

- Hoàn thành chương trình đào tạo đã đăng ký, trở về nước đúng hạn để thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết; đối với các ứng viên là công chức, viên chức tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị đã cử đi đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 (hai) lần thời gian đi đào tạo. Đối với các ứng viên là học sinh, sinh viên được cử đi đào tạo phải trở về nước báo cáo kết quả học tập và đề nghị đơn vị cử đi xem xét bố trí công tác. Thời gian công tác ít nhất gấp 02 (hai) lần thời gian đi đào tạo đối với người tốt nghiệp đại học, gấp 03 (ba) thời gian đào tạo đối với người tốt nghiệp trình độ thạc sĩ.

- Phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định tại Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản khác có liên quan nếu tự ý không tham gia khóa đào tạo khi đã làm đầy đủ các thủ tục nhập học và đã được cơ quan cấp kinh phí đào tạo; tự ý bỏ học trong thời gian được cử đi đào tạo; không thực hiện các cam kết khi được cử đi đào tạo ở nước ngoài; hoặc vi phạm kỷ luật của cơ sở đào tạo dẫn đến bị chấm dứt khóa đào tạo.

Từ năm 2018 và liên tục đến năm 2028, hàng năm Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tuyển chọn ứng viên đi học tập dài hạn, bồi dưỡng ngắn hạn ở các lĩnh vực Văn hóa, Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu - Điện ảnh, Múa, Xiếc tại các quốc gia: Nga, Mỹ, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Anh, Đức, Pháp, Canada, Trung Quốc và một số nước khác. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, đơn vị biểu diễn, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật phổ biến rộng rãi thông báo này tới các đối tượng có liên quan để chuẩn bị các điều kiện ngoại ngữ, chuyên môn và tạo điều kiện

thuận lợi cho các ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được đăng ký dự tuyển, tổ chức tuyển chọn cấp cơ sở và gửi danh sách kèm theo hồ sơ ứng viên theo đúng thời hạn và quy định dự tuyển./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;.

- Cục HTQT (để biết và phối hợp);

- Cục HTQT-Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, ĐT, NQA.150.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

  Trịnh Thị Thủy