Hợp tác đào tạo

Tổ chức Họp Hội đồng tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài đợt 2 năm 2018 lĩnh vực Sân khấu-Điện ảnh và Âm nhạc

29 Tháng Mười Hai 2018          2831 lượt xem

Triển khai thực hiện các Quyết định số 2093/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyển chọn ứng viên dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài năm 2018 theo Đề án 1437 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quyết định số 2197/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài năm 2018 lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 26/10/2018 và ngày 29/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Kỳ họp thứ hai Hội đồng cấp Bộ tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài tại các lĩnh vực Sân khấu-Điện ảnh và Âm nhạc sau khi nhận được hồ sơ đăng ký dự tuyển của các Hội đồng tuyển chọn cấp cơ sở.

          Trong đợt tuyển chọn ứng viên đợt 2 có 8 hồ sơ ứng viên (07 trình độ Đại học và 01 trình độ Thạc sĩ) dự tuyển đi học lĩnh vực Âm nhạc tại Hoa Kỳ và 07 hồ sơ ứng viên (04 trình độ Đại học và 03 trình độ Thạc sĩ) dự tuyển lĩnh vực Sân khấu Điện ảnh tại Úc và Hoa Kỳ. Các ứng viên đều là các học sinh, sinh viên có học lực xuất sắc, đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

            Kỳ họp đã lựa chọn các ứng viên có đủ điều kiện về chuyên môn, ngoại ngữ để cử đi dự tuyển học bổng đào tạo, nâng cao trình độ tại các quốc gia nhằm mục đích bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo đúng quan điểm, mục tiêu của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19/7/2016.

            Cuối buổi họp, Hội đồng đã tổ chức bỏ phiếu kín để lựa chọn các em có năng khiếu, thành tích học tập cao, đạt đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để gửi hồ sơ sang các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài để tiếp tục thẩm định, đánh giá chuyên môn và ngoại ngữ./.