Tin tức - Sự kiện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018

25 Tháng Chín 2017          464 lượt xem

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Vụ Đào tạo, Đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và đại diện Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía các Bộ ngành liên quan có đại diện Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vụ Dạy nghề chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Qua đánh giá, trong năm học 2016-2017, công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được kết quả tốt, có nhiều bứt phá trong chỉ đạo, điều hành và sự nỗ lực, chủ động trong triển khai thực hiện của các cơ sở đào tạo, cụ thể một số nội dung chủ yếu như sau:

- Chủ động tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế hoạt động, các văn bản áp dụng trong công tác tuyển sinh, xác định chỉ tiêu, mở mã ngành, đội ngũ nhà giáo... khi triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp và chuyển đổi cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục. Đặc biệt, 11 ngành văn hóa nghệ thuật hiếm, khó tuyển sinh, các chuyên ngành/ngành truyền thống dân tộc và đặc thù được Phó Thủ tướng cho phép theo cơ chế Nhà nước đặt hàng đào tạo giao kinh phí; Xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển đào tạo các ngành nghệ thuật truyền thống và dân tộc.

- Trên cơ sở quy hoạch phát triển mạng lưới các trường phù hợp với Đề án phát triển trường đến năm 2020, Bộ đã chỉ đạo Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã xây dựng Đề án thành lập Học viện Múa Việt Nam, thành lập hội đồng thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt hồ sơ Đề án, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh đã được thực hiện có hiệu quả, một số trường đã hoàn thành nhiệm vụ tuyển sinh và triệu tập thí sinh nhập học, vượt 100% chỉ tiêu như: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Tp Hồ Chí Minh, Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ… Nhiều trường khó tuyển những năm trước năm nay cũng đạt kết quả tốt như Cao đẳng VHNT Tây Bắc, Cao đẳng VHNT Việt Bắc…

- Các cơ sở đào tạo đã chủ động xây dựng chương trình, nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho học sinh, sinh viên năm thứ nhất, tư vấn hướng nghiệp, chương trình thanh niên tình nguyện, mùa hè xanh và các hoạt động khác…

- Trong năm học 2016-2017, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đã triển khai 18 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, gần 400 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cùng nhiều hội thảo khoa học chuyên ngành đã được tổ chức.

Trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động chủ đề năm học 2017-2018: "Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển", Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau: 1) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; 2) Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo; 3) Ban hành các chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, sư phạm chuyên ngành cho giảng viên, giáo viên đối với từng lĩnh vực VHNT, DTTT và DL áp dụng trên toàn quốc; 3) Đổi mới nội dung chương trình đào tạo gắn với thực tiễn yêu cầu sử dụng lao động, công bố chuẩn đầu ra trên cơ sở các văn bản quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo; 5) Tăng cường công tác dự báo, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người học, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Chủ động hợp tác với các doanh nghiệp, xúc tiến thỏa thuận hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội; 6) Nghiên cứu, đẩy mạnh thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở đào tạo, tính toán lộ trình tự chủ trong các trường ở cả 3 khối VHNT, TDTT và DL, đặc biệt đối với các CSĐT đại học, phát huy có hiệu quả vai trò của Hội đồng Hiệu trưởng; Thành lập Hội đồng trường theo quy định của Điều lệ trường Đại học; 7) Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đối với các cơ sở đào tạo, cac chương trình đào tạo, hướng tới kiểm định theo các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế, tăng cương công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; 8) Tập trung đào tạo tài năng và nguồn nhân lực chất lượng cao, rà soát quy mô, ngành nghề đào tạo các lĩnh vực cho phù hợp với nhu cầu của xã hội, các ngành hiếm, cần bảo tồn, phát huy; 9) Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, và áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ, hướng đến mục tiêu mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi giảng viên, giáo viên trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; 10) Tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo và quản lý đào tạo; huy động các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo tài năng, thi đấu đỉnh cao, biểu diễn thực nghiệm; 11) Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch.

                                                                                                                                              Việt Hà