Tin tức - Sự kiện

Thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

14 Tháng Mười Một 2017          417 lượt xem

THƯ CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2017

              Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên, tập thể lãnh đạo, công nhân viên chức, học viên, sinh viên và học sinh các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm đào tạo, huấn luyện văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch cả nước.

              Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với sự tích cực, chủ động, sáng tạo của các giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên, tập thể lãnh đạo, công nhân viên chức, học viên, sinh viên và học sinh, các cơ sở đào tạo, huấn luyện trong toàn Ngành đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống “dạy tốt, học tốt”, cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, quy mô đào tạo từng bước được mở rộng; chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, chương trình, giáo trình, kiểm định chất lượng đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập bước đầu đáp ứng yêu cầu; công tác đào tạo nhân lực cho khu vực dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được ưu tiên, chú trọng; công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo ngày càng được mở rộng.

              Với chủ đề năm học “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, tôi tin tưởng rằng, thầy và trò các cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác giảng dạy và học tập; tăng cường đào tạo, huấn luyện phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; tiếp tục đổi mới toàn diện chất lượng dạy và học, rà soát công bố chuẩn đầu ra; xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện cho học sinh, sinh viên, xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức trong nhà trường, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; gắn kết đào tạo với giáo dục truyền thống dân tộc, văn hóa và đạo đức nghề nghiệp; mở rộng hợp tác quốc tế để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có kiến thức vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp tốt, có ý chí, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho đất nước.

             Chúc các giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên, tập thể lãnh đạo, công nhân viên chức, học viên, sinh viên và các em học sinh sức khoẻ, hạnh phúc./.

Nguyễn Ngọc Thiện

Uỷ viên BCHTƯ Đảng, Bộ trưởng

Download Thư chúc mừng Tại đây