Tin tức - Sự kiện

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam: Công bố kết quả xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 năm 2018

25 Tháng Mười Hai 2017          377 lượt xem

(ĐT) - Trường Cao đẳng Múa Việt Nam vừa công bố kết quả họp hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 9 năm 2018.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thực hiện Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2017 về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 9 năm 2018 và căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”.

Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 9 năm 2018 Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 19/12/2017 xét hồ sơ cho 05 cá nhân đề nghị phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 9 năm 2018. Sau khi đánh giá thành tích của từng nghệ sỹ và đối chiếu với quy định về xét danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”; “Nghệ sỹ Ưu tú”, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả như sau: 04 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú”, gồm: Lê Hoàng Phi Long, Tạ Xuân Chiến, Nguyễn Tất Hiền, Nguyễn Đức Cường.

Việc triển khai xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" năm 2018 nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian… để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai - năm 2018.

Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” cần đạt đủ các tiêu chuẩn: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể; có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật; Có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên (đối với cá nhân xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”), từ 20 năm trở lên và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” (đối với tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”)./.