Tin tức - Sự kiện

NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH “DI SẢN VĂN HÓA” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

04 Tháng Tư 2018          293 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-BVHTTDL ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu giáo trình Di sản văn hóa, trình độ đại học, ngày 22/3/2018 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đã họp thẩm định, đánh giá giáo trình Di sản văn hóa, do PGS.TS Lâm Nhân chủ biên.

Giáo trình Di sản văn hóa được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt chất lượng tốt, có nội dung phù hợp với yêu cầu của trình độ đào tạo. Giáo trình có nguồn tư liệu phong phú, phù hợp với yêu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên Ngành Di sản văn hóa và các ngành có liên quan.

Các thành viên Hội đồng đã nhất trí thông qua giáo trình Di sản văn hóa do PGS.TS Lâm nhân chủ biên, đồng thời đề nghị nhóm tác giả tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để kịp thời đưa giáo trình vào sử dụng.

                                                                                                                                                     Hải Âu