Tin tức - Sự kiện

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA VỤ ĐÀO TẠO LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, THỂ DỤC THỂ THAO KHU VỰC PHÍA NAM

05 Tháng Tư 2018          433 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 02 năm 2018 về việc xây dựng Đề án “Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật” và Quyết định số 375/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 02 năm 2018 về việc xây dựng Đề án “Tuyển chọn tài năng thể thao thành tích cao đến năm 2030”của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 22/3 đến ngày 24/3/2018 đoàn công tác của Vụ Đào tạo do Tiến sĩ Lê Thị Thu Hiền - Vụ trưởng Vụ Đào tạo làm Trưởng đoàn đã làm việc tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trực thuộc Bộ khu vực phía Nam.

Đoàn công tác đã tới làm việc tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai và Trường TC Múa Thành phố Hồ Chí Minh.

                       

 

                       

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã tập trung trao đổi với lãnh đạo các cơ sở đào tạo về các nội dung: Công tác tuyển sinh và đào tạo năm học 2017-2018; Kết quả thực hiện Dự án đào tạo tài năng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 theo Đề án 1341 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Công tác đào tạo tài năng nghệ thuật và đào tạo tài năng thể thao thành tích cao hiện nay; Thực trạng các ngành/chuyên ngành đào tạo khó tuyển sinh trong giai đoạn 2012-2017, giải pháp về cơ chế, chính sách đối với những ngành/chuyên ngành khó tuyển sinh, ngành hiếm, ngành truyền thống và dân tộc cần bảo tồn; Tình hình triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học; công tác tuyển sinh và đào tạo thực hiện theo Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Qua các buổi làm việc, nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển sinh, đào tạo và việc triển khai thực hiện dự án đào tạo tài năng của các trường đã được  hướng dẫn để tháo gỡ. Các cơ sở đào tạo cũng đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp, phương án phục vụ việc xây dựng 02 án “Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật” và “Tuyển chọn tài năng thể thao thành tích cao đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2018 Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030”.

                                                                                                                                                      Hải Âu