Tin tức - Sự kiện

Hội thảo khoa học "Giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường Du lịch"

05 Tháng Bảy 2018          224 lượt xem

Ngày 07/7/2018, tại Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học "Giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường Du lịch" theo Quyết định số 796/QĐ-BVHTTDL ngày 14/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở đào tạo về du lịch là một trong những biện pháp quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch cho sinh viên các trường Du lịch. Hy vọng rằng, sau khi tốt nghiệp, người học có thể vận dụng những kiến thức vào thực tiễn nhằm góp phần bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch; bảo vệ cảnh quan, thiên nhiên; giữ gìn các chuẩn mực xã hội, giá trị văn hóa trong giao tiếp, ứng xử hướng tới phát triển du lịch bền vững. Xuất phát thực tế đó, việc tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường Du lịch” là hết sức cần thiết.

Mục đích của hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các học giả, các nhà nghiên cứu du lịch, môi trường; các nhà quản lý kinh doanh du lịch; các giảng viên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức, các kết quả nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục môi trường trong các cơ sở đào tạo về du lịch. Nội dung của Hội thảo tập trung vào các vấn đề chính như sau:

- Làm rõ sự cần thiết, nội hàm khái niệm môi trường và giáo dục môi trường của các cơ sở đào tạo du lịch;

- Làm rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường đại học và cao đẳng;

- Đánh giá vai trò và thực trạng giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở đào tạo du lịch ở Việt Nam, xác định các yếu tố tác động và những thuận lợi, khó khăn của việc đưa giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy trong các cơ sở đào tạo du lịch;

- Xác định mối liên hệ giữa các cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc đưa giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy;

- Bài học kinh nghiệm từ những mô hình giáo dục môi trường, giáo dục bảo vệ môi trường thành công trong các cơ sở đào tạo ở Việt Nam và trên thế giới. Từ đó, học hỏi, tiếp thu các bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần đưa giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy trong các cơ sở đào tạo về du lịch ở Việt Nam.

- Đề xuất cho các Bộ, ngành có liên quan về việc triển khai đưa giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy trong các cơ sở đào tạo về du lịch ở Việt Nam.

Đến thời điểm hiện nay, Ban Tổ chức đã nhận được trên 50 tham luận của các đại biểu tập trung vào các chủ đề sau: Lý luận về giáo dục bảo vệ môi trường; Lợi ích của giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở đào tạo về du lịch; Thực trạng giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở đào tạo về du lịch; Mô hình giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở đào tạo về du lịch; Kinh nghiệm về giáo dục bảo vệ môi trường của các trường đại học trên thế giới; Những khó khăn, thách thức của việc đưa giáo dục bảo vệ môi trường vào trong chương trình đào tạo; Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong đào tạo chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo về du lịch; Tổ chức các hoạt động nhằm hình thành năng lực bảo vệ môi trường (nhận thức, hành vi, thái độ) cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở đào tạo về du lịch; Vai trò của các bên trong việc đưa giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy trong các cơ sở đào tạo về du lịch; Đề xuất giải pháp nhằm triển khai đưa giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy trong các cơ sở đào tạo về du lịch ở Việt Nam.

Ngoài chương trình tham luận, thảo luận tại hội trường, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức chương trình khảo sát thực tế công tác bảo vệ môi trường tại Khu du lịch Vinpearland Nha Trang, Khu du lịch Yangbay Nha Trang, Khu du lịch Iresort Nha Trang./.

                                                                                                                                     Đoàn Mạnh Cương