Tin tức - Sự kiện

Tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ đào tạo tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc"

29 Tháng Mười 2018          150 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 3039/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 8 năm 2018 và Kế hoạch số 4034/KH-BVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật, thu thập xử lý minh chứng theo các bộ tiêu chuẩn, tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo trên toàn quốc" tại thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai.

Lớp tập huấn tập trung vào những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục; Là cơ hội để các cán bộ phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc nâng cao nhận thức, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục.

Đối tượng học viên tham dự gồm: Lãnh đạo các cơ sở đào tạo; Trưởng phòng/Phó trưởng phòng kiểm định chất lượng giáo dục; Các cán bộ chuyên trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc.

Thời gian tập huấn diễn ra từ ngày 5/11 đến 10/11/2018./.