Tin tức - Sự kiện

KHÁI QUÁT QUY MÔ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2014-2020 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

01 Tháng Mười Một 2018          161 lượt xem

Hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý 3 trường đại học thể dục thể thao ở 3 miền. Miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Quy mô đào tạo các trường này giai đoạn 2014-2020 cụ thể như sau:

A. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

1.1. Mục tiêu tổng quát: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh là cơ sở đào tạo đa ngành về thể dục thể thao, đào tạo các đối tượng cán bộ thể dục thể thao và tài năng thể thao phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ASIAD 17, 18 và Đại hội thể thao Olympic lần thứ 31, 32, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế tri thức. Tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến trong khu vực và thế giới ở một số ngành mũi nhọn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:                       

1.2.1. Mục tiêu đến năm 2015:

1) Hoàn thiện bộ máy tổ chức Trường, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý; phân cấp quản lý rõ ràng theo mô hình cơ cấu tổ chức 3 cấp: Trường; Viện - Trung tâm - Khoa; Bộ môn.

2) Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thể dục thể thao hàng đầu của cả nước.

3) Xây dựng trường theo mô hình chức năng: Đào tạo nhân lực - Bồi dưỡng nhân tài.

4) Xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu phù hợp giữa cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu và cán bộ chức năng.

5) Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng cơ cấu ngành học, môn học hợp lý phục vụ đào tạo đa ngành về thể dục thể thao.

6) Đảm bảo quy mô đào tạo khoảng 4.000 - 4.500 sinh viên chính quy và 6.000 - 6.500 sinh viên qui đổi các loại. Khoảng 200 - 250 vận động viên tài năng thể thao.

7) Đổi mới phương thức quản lý và tăng cường công tác nghiên cứu khoa học theo hướng liên kết, hợp tác với cơ sở đào tạo trong và ngoài nước góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thiết thực phục vụ phong trào thể dục thể thao nước nhà.

1.2.2. Mục tiêu đến năm 2020:

1) Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh trở thành cơ sở đào tạo cán bộ thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam có cơ cấu theo hướng đa ngành về thể dục thể thao, tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến trong khu vực và thế giới ở một số ngành mũi nhọn.

2) Trang bị, nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật - công nghệ theo hướng tự khai thác, sản xuất, liên kết với cơ sở đào tạo trong và ngoài nước phục vụ tốt đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3) Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, khai thác thế mạnh của các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, bước đầu tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến, lấy giáo dục đạo đức cho sinh viên, vận động viên làm trọng tâm.

2. Sứ mệnh và tầm nhìn:

2.1. Sứ mệnh: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh có sứ mệnh đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên thể dục thể thao từ trình độ trung cấp đến tiến sĩ và các tài năng thể thao có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao và năng lực sáng tạo giải quyết các vấn đề trong thực tiễn phục vụ sự nghiệp phát triển thể dục thể thao trong cả nước, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần, sức khỏe của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước ở đầu thế kỷ thứ XXI.

2.2. Tầm nhìn: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh có tầm nhìn đến năm 2020 và những năm tiếp theo là cơ sở đào tạo đa ngành về thể dục thể thao, đào tạo các đối tượng cán bộ thể dục thể thao và tài năng thể thao phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ASIAD 17, 18 và Đại hội thể thao Olympic lần thứ 31, 32, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế tri thức; khẳng định được là cơ sở đào tạo có vị trí và uy tín trên một số lĩnh vực đào tạo trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

3. Lộ trình phát triển:

3.1. Giai đoạn 2014 - 2015: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thể dục thể thao hàng đầu của cả nước. Xây dựng trường theo mô hình chức năng: Đào tạo nhân lực - Bồi dưỡng nhân tài. Trong giai đoạn này Trường tiếp tục mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ chuyên ngành Huấn luyện thể thao. Lập đề án, chuẩn bị điều kiện tổ chức liên kết đào tạo với nước ngoài. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ASIAD 17, 18 và Đại hội thể thao Olympic lần thứ 31, 32.

3.2. Giai đoạn 2015-2016: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh trở thành một cơ sở đào tạo cán bộ thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam có cơ cấu theo hướng đa ngành về thể dục thể thao, tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến trong khu vực và thế giới ở một số ngành mũi nhọn. Trong giai đoạn này nhà trường tiếp tục mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Y sinh học thể dục thể thao, trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao.

3.3. Giai đoạn 2017-2020: Lập đề án và triển khai các hạng mục được phê duyệt xây dựng cơ sở 2 của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tại Hà Nam. Trong giai đoạn này nhà trường tiếp tục mở mã ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Y sinh học thể dục thể thao, trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ đào tạo khoảng 8 - 10 môn thể thao thành tích cao (tập trung các môn thể thao Olympic nhóm I).

B. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

1.1. Mục tiêu tổng quát: Phát triển trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học có uy tín, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu khoa học. Đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của trường. Triển khai các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục đại học trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới. Có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng hội nhập toàn cầu.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Mục tiêu đến 2015:

1) Củng cố và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng phân rõ chức năng, nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả trong hoạt động, đồng thời chuẩn bị điều kiện để thành lập Viện khoa học công nghệ thể dục thể thao và một số khoa, bộ môn thuộc Trường.

2) Ổn định quy mô đào tạo 4.000 sinh viên, đổi mới cơ cấu đào tạo, duy trì đào tạo 2 cấp học đại học và sau đại học.

3) Xây dựng cơ sở đào tạo với quy mô lớn, hiện đại với đầy đủ hệ thống giảng đường, hệ thống nhà tập thể dục thể thao, phòng thực hành thí nghiệm, khu ký túc xá. Tiếp tục hoàn thành giải phóng mặt bằng cơ sở 2 tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

4) Áp dụng đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho khóa tuyển sinh năm 2013, xây dựng mới chương trình đào tạo, giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, học liệu phục vụ cho các chương trình đào tạo của nhà trường.

5) Thực hiện kiểm định chất lượng đào tạo và các giải pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng đào tạo của nhà trường.

6) Tập trung nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động đào tạo.

7) Mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín của các nước trong và ngoài khu vực.

8) Hiện đại công nghệ thông tin theo hướng phát triển hệ thống mạng thông tin, máy tính, nâng cao khả năng ứng dụng vào các hoạt động của nhà trường.

1.2.2. Mục tiêu đến năm 2020:

1) Đổi mới tổ chức bộ máy theo mô hình các phòng, khoa, viện khoa học, các trung tâm dịch vụ. Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo và cán bộ khoa học đầu ngành. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức.

2) Đến năm 2020: Tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sỹ là 50%, tỷ lệ giảng viên có học hàm Giáo sư là 2%, Phó giáo sư là 8%; tỷ lệ giảng viên và nghiên cứu viên trên tổng số cán bộ, viên chức đạt trên 80%.

3) Triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho tất cả hệ đào tạo.

4) Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các loại hình đào tạo.

5) Thực hiện định hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; tăng cường đào tạo theo nhu cầu xã hội và liên kết đào tạo. Mở rộng đào tạo các ngành, chuyên ngành mới phù hợp với nhu cầu xã hội. Từng bước gắn kết hơn nữa giữa đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học với thực tiễn.

6) Xây dựng mới chương trình đào tạo cho hệ sau đại học, giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, học liệu phục vụ cho đào tạo sau đại học.

7) Thực hiện kiểm định chất lượng trường đại học và các giải pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng đào tạo của trường.

8) Nghiên cứu tính hiệu quả, tính khoa học trong việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn cuộc sống.

9) Khai thác, mở rộng các dự án tài trợ của các nước và các tổ chức quốc tế, trên cơ sở đó tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức, đồng thời khai thác các nguồn lực tài chính để hiện đại hoá cơ sở vật chất của nhà trường.

2. Sứ mệnh và tầm nhìn:

2.1. Sứ mệnh: Sứ mệnh của trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng được xác định: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy sáng tạo và chủ động công tác trong lĩnh vực thể dục thể thao; thực hiện nghiên cứu khoa học góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế”.

2.2. Tầm nhìn: Đến năm 2020, Trường trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực thể dục thể thao có chất lượng, uy tín. Phấn đấu đạt 100% giảng viên có trình độ sau đại học. Phát triển vững mạnh trên các mặt cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, cơ sở vật chất. Tiến hành các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của mạng lưới các trường đại học.

3. Lộ trình phát triển:

3.1 Giai đoạn 2014-2015: Kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm. Điều chỉnh, xây dựng nội dung chương trình đào tạo các hệ. Chuyển đổi chương trình đào tạo hệ chính quy sang phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Hoàn thiện cơ chế hoạt động và quản lý hoạt động khoa học công nghệ. Tiếp tục hoàn thành giải phóng mặt bằng cơ sở 2 tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

3.2 Giai đoạn 2016-2020: Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo sinh viên quốc tế. Đa dạng hóa các phương thức đào tạo. Biên soạn mới các giáo trình môn học. Xây dựng ký túc xá đáp ứng 2.500 chỗ. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu theo yêu cầu xã hội ở cơ sở 1 và 2. Đảm bảo diện tích các phòng học đủ phục vụ cho đào tạo theo hệ thống tín chỉ (cả đại học và sau đại học) ở cả 2 cơ sở đạt tối thiểu 6,5 m2/sinh viên, học viên.

C. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh

1.1. Mục tiêu tổng quát: Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng, phát triển thành một trường đại học đa ngành. Đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ thể dục thể thao có chất lượng đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế sánh vai với các trường đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Tiếp tục khẳng định thương hiệu, giữ vững uy tín, thể hiện vai trò đóng góp tích cực và có hiệu quả cao vào sự nghiệp giáo dục đào tạo, vào sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quá trình phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam và cả nước. Phấn đấu đến năm 2020 là một trường đại học thể dục thể thao mạnh trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Mục tiêu đến năm 2015:

1) Cơ cấu lại khung chương trình, hoàn thiện chương trình đào tạo đại học và sau đại học (04 ngành đào tạo đại học, 02 ngành đào tạo thạc sĩ và 02 ngành đào tạo tiến sĩ): số lượng sinh viên 1.300/năm, học viên cao học 200/năm, nghiên cứu sinh 20/năm.

2) Thành lập “Trường Đào tạo vận động viên Olympic”.

3) Gắn nghiên cứu với đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tế của xã hội, phấn đấu đến năm 2015: 100% các đề  tài nghiên cứu khoa học gắn liền với đào tạo và nhu cầu xã hội.

4) Tổng số cán bộ, viên chức: 280 người, trong đó giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ: 70%. Năm 2015: 100% cán bộ lãnh đạo, trưởng các đơn vị trực thuộc Trường đều có khả năng giao tiếp chuyên môn bằng tiếng Anh.

5) Mỗi năm có thêm ít nhất 2 chương trình hợp tác quốc tế được ký kết.

6) Phát triển cơ sở vật chất và tài chính: Đảm bảo cho sự phát triển các mục tiêu của Trường.

7) Phát triển quảng bá thương hiệu của Trường.

8) Kiểm định chất lượng toàn diện theo tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quốc tế. Hai năm 1 lần kiểm định chất lượng toàn diện của trường được kiểm định theo tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quốc tế.

1.2.2. Mục tiêu đến năm 2020:

1) Đào tạo cán bộ trình độ đại học và sau đại học có kiến thức chuyên môn cao, kỹ năng giỏi, có năng lực nghiên cứu, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được xu thế phát triển của xã hội: Chuyển đổi các chương trình đào tạo theo hướng chương trình tiên tiến (50% chương trình đào tạo đạt chuẩn chương trình đào tạo tiên tiến); đào tạo từ  xa, bằng 2, liên thông, chứng chỉ  nghề, liên kết đào tạo với các cơ sở trong và ngoài nước. Năm 2016: 100% các môn học có giáo trình, 100% sinh viên và giảng viên sử dụng thư viện điện tử.

2) Đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ: từ 2016-2020 tỷ lệ tăng quy mô đào tạo 15%/năm.

3) Đào tạo cử nhân: từ 2016-2020 tăng 5%/năm.

4) Số lượng ngành đào tạo: Đại học: 5 ngành (2016-2020); Thạc sĩ: 3 ngành (2013-2020); Tiến sĩ: 2 ngành (2013-2015), 3 ngành (2016-2020).

5) Đào tạo vận động viên:  Xây dựng được quy trình công nghệ đào tạo vận động viên, tạo sự đột biến trong thành tích thể thao. Thực hiện hệ thống tổ chức tuyển chọn vận động viên. Xây dựng chương trình đào tạo dài hạn, các vận động viên tài năng của 10 môn thể thao nhóm 1, mức tăng 10% số lượng vận động viên cho từng năm tiếp theo.

6) Công tác nghiên cứu khoa học: số công trình nghiên cứu được các Bộ, ngành, địa phương công nhận tăng dần hàng năm. Hợp tác trong và ngoài nước về  nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 50% chương trình đào tạo đạt chuẩn chương trình đào tạo tiên tiến.

7) Phát triển nguồn nhân lực: 350 cán bộ, viên chức, trong đó giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ: 298 người chiếm tỉ lệ 85%. Đến năm 2020: 100% giảng viên và nghiên cứu viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

8) Phát triển hợp tác quốc tế: phấn đấu từ  nay đến năm 2020 thực  hiện  được 2 chương trình hợp tác về đào tạo và khoảng 10 chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học, tăng cường mở  rộng các  hoạt động hợp tác, liên kết  đào  tạo,  trao  đổi giảng viên và sinh viên với nước ngoài. Đến năm 2020: 80% các  khoa và 50% các trung  tâm có chương trình hợp tác quốc tế.

9) Phát triển cơ sở vật chất và tài chính: Đảm bảo cho sự phát triển các mục tiêu của Trường.

10) Phát triển quảng bá thương hiệu và đảm bảo chất lượng.

2. Sứ mệnh và tầm nhìn:

2.1. Sứ mệnh: Hướng mọi hoạt động của Trường vào yêu cầu của người học và xã hội. Tạo dựng môi trường văn hóa chất lượng trong dạy - học hiện đại, người học có cơ hội tự học suốt đời. Triệt để áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong đào tạo. Gia tăng tính cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bền vững của Trường.

2.2. Tầm nhìn: Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo đa cấp đa ngành, tiên tiến, hội nhập toàn cầu về giáo dục - đào tạo. Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học thể dục thể thao hàng đầu trong nước, là trường thể dục thể thao mạnh, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

3. Lộ trình phát triển:

3.1. Giai đoạn 2014-2015: Tập trung đổi mới hoạt động quản lý Trường. Hoàn chỉnh các quy định về đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới cơ chế tài chính. Thành lập các bộ phận, trung tâm mới phù hợp với quy hoạch của Trường. Tập trung vào củng cố, tăng cường đầu tư, bổ sung đội ngũ giảng viên, thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường quản lý chất lượng giáo dục. Hoàn thiện một phần dự án xây dựng Trường và di chuyển một số đơn vị đến địa điểm mới. Giai đoạn này tập trung triển khai các phần việc gắn với các chương trình đổi mới quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học theo Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Giai đoạn 2015-2020: Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách của Trường. Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học (nhất là trình độ tiến sĩ) đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học của nhà trường. Tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc đổi mới phương pháp đào tạo của Trường, mở rộng quy mô đào tạo để đáp ứng yêu cầu của xã hội.

                                                                                                                                            Bùi Quang Hải

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Đề án phát triển Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh giai đoạn 2014-2020.
  2. Đề án phát triển Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng giai đoạn 2014-2020
  3. Đề án phát triển Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2020.