Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2019

13 Tháng Hai 2019          99 lượt xem

Với mục đích đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2018, đồng thời phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị, thảo luận, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đề ra những biện pháp thực hiện nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019… Ngày 25/1/2019 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

         Hội nghị có sự tham gia của NGƯT.GS.TS Nguyễn Đại Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Đặng Văn Dũng - Phó hiệu trưởng; PGS.TS. Đỗ Hữu Trường - Phó hiệu trưởng, các đồng chí chuyên gia, và các cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, công nhân viên Nhà Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. 

            Hội nghị đã nghe PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2019-2020. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đã đạt được và tồn tại về các mặt trong năm học 2018-2019 và đồng thời đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của Nhà trường trong năm học 2019-2020. Với chủ đề năm học:“Kỷ cương - Nề nếp - Chất lượng - Hiệu quả”, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn lực con người cho Nhà trường; Cải cách triệt để các chương trình đào tạo theo hướng dựa trên năng lực và đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, hướng đến đạt được các chuẩn khu vực và quốc tế; Phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; Phát triển nguồn lực cơ sở vật chất cho Nhà trường; Tổ chức xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai đề án tự chủ đại học.    

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2018-2019 và phương hướng,

nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2019-2020

         Hội nghị cũng đã nghe báo cáo công tác thanh tra nhân dân, báo cáo thu chi tài chính và thông qua các kiến nghị của CBVC đối với Chính quyền và Công đoàn Trường. Đoàn chủ tịch cũng đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, các vấn đề còn tồn tại trong năm học 2018-2019, đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu về công tác quản lý, các mặt hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới. 

ThS. Lê Việt Hùng - Công đoàn giáo viên lý luận 2 báo cáo tham luận “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là tấm gương

sáng ngời để toàn thể cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh noi theo"

         Nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2018, những kết quả đã đạt được, những công việc còn tồn tại, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, các đơn vị và các cấp lãnh đạo trong Trường và đề xuất các biện pháp thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2019, Hội nghị đã nhận được 25 tham luận của cán bộ công chức, viên chức trong trường tập trung vào 4 vấn đề chính:

         + Tham luận về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nếp sống văn hóa công sở, lề lối làm việc: 06 tham luận.

         + Tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo: 05 tham luận

         + Tham luận về giải pháp nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức: 05 tham luận

         + Tham luận về giải pháp công tác HSSV: 9 tham luận.

        Cũng tại Hội nghị, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tiến hành trao thưởng cho các cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp Bộ, các tập thể và cá nhân đạt giấy khen của Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Đ/C Lê Cảnh Khôi đã thông qua dự thảo giao ước thi đua giữa công đoàn

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và chính quyền

           Đại diện Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, đ/c Lê Cảnh Khôi đã thông qua dự thảo giao ước thi đua giữa công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và chính quyền. Ngay sau đó, NGƯT.GS.TS Nguyễn Đại Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. PGS.TS và Nguyễn Văn Phúc - Phó Hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn Trường đã ký kết giao ước thi đua giữa Đảng ủy và Công đoàn trường với sự chứng kiến của tòan bộ cán bộ giáo viên công nhân viên Nhà trường.

         Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đã được thông qua với 100% ý kiến tán thành của các cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham./.

NGƯT.GS.TS Nguyễn Đại Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Văn Phúc -

Phó Hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn Trường đã ký kết giao ước thi đua giữa Đảng ủy

và Công đoàn trường với sự chứng kiến của tòan bộ cán bộ giáo viên công nhân viên Nhà trường