Tin tức - Sự kiện

Thông báo tổ chức Hội thi Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc

13 Tháng Ba 2019          367 lượt xem

Ngày 17/10/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 3854/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc”. Theo đó, định kỳ 02 năm 1 lần, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc”.

Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc” lần thứ 2. Thời gian: Dự kiến Quý III/2019.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ sở đào tạo chuẩn bị tổ chức xây dựng kế hoạch tham gia để Hội thi thành công tốt đẹp./.