Tin tức - Sự kiện

KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI CÁC VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2019

09 Tháng Tư 2019          181 lượt xem

Ngày 5 tháng 4 năm 2019, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Khối Thi đua các Vụ và tương đương trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tham dự buổi ký kết có lãnh đạo Thanh tra Bộ, các Cục, Vụ và Văn phòng Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ, Khối trưởng khối thi đua đã thông qua Dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng và Giao ước thi đua Khối các Vụ và tương đương trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng đã đóng góp ý kiến hoàn thiện quy chế và thống nhất thông qua giao ước thi đua khối năm 2019.

Lãnh đạo các Cục, Vụ tham dự buổi ký kết

Tại đây, Lãnh đạo các Cục, Vụ và tương đương đã ký kết giao ước thi đua năm 2019, đồng thời, xây dựng kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra.

                                                                                                                                                       Hải Âu