Tin tức - Sự kiện

HỌP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI

11 Tháng Tư 2019          204 lượt xem

Ngày 10/4/2019, tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp thẩm định Dự án đầu tư các ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. TS. Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng Chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện Lãnh đạo Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Vụ Đào tạo chính quy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, hiệu trưởng một số cơ sở đào tạo du lịch trực thuộc Bộ. Về phía Ban Chủ nhiệm có Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và đại diện cán bộ chủ chốt một số phòng ban chức năng của Nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội báo cáo Hội đồng về Dự án

Ông Trịnh Cao Khải - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đại diện Nhà trường báo cáo về quy trình xây dựng và nội dung Dự án đầu tư các ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, bao gồm 05 nghề đầu tư theo cấp độ quốc tế, 01 nghề cấp độ khu vực ASEAN và 01 nghề cấp độ quốc gia. Các thành viên Hội đồng thẩm định tham gia thảo luận nhận xét, góp ý và tiến hành bỏ phiếu nghiệm thu dự thảo Dự án. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao nỗ lực của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong việc xây dựng Dự án các nghề trọng điểm một cách rất công phu, khoa học, xác định đúng xu hướng phát triển trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Nhà trường khẩn trương xem xét tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định để chỉnh sửa hoàn thiện Dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự án các ngành nghề trọng điểm đến năm 2020, định hướng 2025 lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và du lịch là một trong số những nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020, đảm bảo thực hiện mục tiêu hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động, an toàn, vệ sinh lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; thúc đẩy việc làm bền vững gắn với tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phòng ngừa tai nạn lao động./.

                                                                                                                              Bằng Lăng - Bông Lúa