Tin tức - Sự kiện

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

22 Tháng Tám 2019          366 lượt xem

Ngày 16 tháng 8 năm 2019 tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, việc phổ biến, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Hội nghị đã được nghe các chuyên đề về những điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các quy định pháp luật liên quan; công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; công tác thanh tra hành chính; kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, định hướng kế hoạch thanh tra năm 2020...

Những kiến thức được tiếp nhận tại Hội nghị đã hỗ trợ các cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn thư, công tác phòng, chống tham nhũng có thêm những kinh nghiệm, bài học trong thi hành công vụ và xử lý những tình huống tương tự tại đơn vị mình./.

                                                                                                                                                            Hải Âu