29 Tháng Mười Một 2020

Tin tức - Sự kiện

Thông báo tổ chức triển lãm mỹ thuật HSSV các CSĐT VHNT toàn quốc

10 Tháng Sáu 2020          348 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 1534/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” lần thứ Ba, Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch tổ chức triển lãm với mục đích công bố, phổ biến các tác phẩm của học sinh, sinh viên lĩnh vực mỹ thuật nhằm đánh giá quá trình học tập, sáng tạo nghệ thuật và là cơ hội để các em được tiếp cận chuyên môn, trao đổi, học hỏi lẫn nhau trong học tập và sáng tác nghệ thuật.

Công văn chi tiết download tại đây