Tin tức - Sự kiện

Kế Hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030

17 Tháng Mười Một 2020          156 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 2920 /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ  giai đoạn 2021 - 2030.

Hội nghị tổ chức với mục đích:

 • Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế vướng mắc trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ giai đoạn 2016 - 2020.
 • Trao đổi, thống nhất các đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong thời gian tới.
 • Vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ giai đoạn 2016-2020.

Nội dung hội nghị tổng kết:

 • Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, giai đoạn 2016 - 2020.
 • Triển khai Quyết định số 1924/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 •  Trao đổi, thảo luận thống nhất phương hướng để triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ giai đoạn 2021 - 2030.
 • Tổ chức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Tham dự hội nghị tổng kết bao gồm:

 • Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và Đoàn TNCS HCM Bộ
 • Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).
 •  Hiệu trưởng/Giám đốc các trường đại học/học viện, Phó hiệu trưởng/Phó giám đốc học viện phụ trách công tác học sinh, sinh viên; Trưởng phòng Công tác chính trị học sinh, sinh viên/Phòng công tác học sinh, sinh viên.
 • Đại diện một số giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên tiêu biểu.
 • Số lượng đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết: Dự kiến 150 đại biểu. 

Hội nghị tổng kết dự kiến tổ chứ tháng 12/2020

Địa điểm tổ chức: khu vực Miền Trung.