Tin tức - Sự kiện

Công bố Quyết định công nhận Hội đồng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và Học viện Múa Việt Nam

26 Tháng Mười Một 2020          144 lượt xem

Công bố Quyết định công nhận Hội đồng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và Học viện Múa Việt Nam

Sáng 19.11, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã dự các lễ công bố các Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng Trường của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và Học viện Múa Việt Nam. Tham dự các lễ công bố có đại diện của Vụ Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ cùng các thầy cô giáo, cán bộ của hai trường.

Tại Lễ công bố, trao quyết định Hội đồng của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và Học Viện Múa Việt Nam, PGS.TS Tạ Quang Đông đã thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL trao quyết định thành lập Hội đồng Trường, Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng. Thứ trưởng ghi nhận quá trình triển khai thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã theo đúng quy định của “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học”.

Đồng thời Thứ trưởng cũng tin tưởng rằng 15 thành viên Hội đồng Trường của cả hai Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Học viện Múa VN nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tạo nên những tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, làm việc dân chủ và hiệu quả, góp phần tích cực giúp cơ sở đào tạo vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành những mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo trong giai đoạn mới. Thứ trưởng cũng đề nghị Hội đồng trường của hai cơ sở đào tạo này cần tập trung làm tốt các nội dung: Xây dựng và vận hành tốt quy chế tổ chức hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ cơ sở theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và quy định pháp luật có liên quan; đoàn kết, phối hợp với Đảng ủy, Ban giám đốc và các tổ chức chính trị để triển khai hiệu quả các hoạt động chính trị của nhà trường; công khai, minh bạch thông tin, báo cáo chế độ; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường, tiến hành giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng trường, giám sát quản lý tài sản, tài chính của cơ sở đào tạo theo quy định; Chủ tịch Hội đồng trường cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo tổ chức triển khai các hoạt động của Hội đồng trường theo đúng quy định.

Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 

Thay mặt Ban giám đốc, Hội đồng Trường của Học viện Múa Việt Nam, TS.NSƯT Trần Văn Hải, Quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam cho biết, Học viện Múa Việt Nam rất vinh dự khi là một trong những đơn vị được Bộ VHTTDL ra quyết định thành lập Hội đồng trường. Hội đồng trường được thành lập có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của Học viện, đặc biệt là việc đăng ký hoạt động đào tạo, tuyển sinh trình độ đại học. Lĩnh hội những nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ VHTTDL giao phó, Đảng ủy Học viện, Ban Giám đốc, Hội đồng trường của Học viện Múa Việt Nam xin hứa hoàn thành tốt các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Quyết định công nhận Hội đồng Trường tại Học viện Múa Việt Nam

Báo cáo với Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, TS Phạm Trí Thành cho biết: Hội đồng Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội  khóa  2020 - 2025 sẽ cùng với Đảng ủy, Ban giám hiệu và toàn thể giảng viên, cán bộ các phòng, ban, khoa trong trường sẽ tiếp tục nỗ lực đưa sự nghiệp đào tạo của Trường phát triển vững chắc, phấn đấu trở thành cơ sở đạo tạo Sân khấu, Điện ảnh, Truyền hình mạnh trong khu vực. Sự nghiệp đào tạo của Trường đã có nhiều thành tích được công nhận thông qua sản phẩm đào tạo tại các cuộc thi, hội diễn, liên hoan toàn quốc và thế giới. Các phòng ban, khoa đã khẳng định tương đối vững vàng trong định hướng đào tạo, 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Quyết định công nhận Hội đồng Trường tại Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội