Tin tức - Sự kiện

Phiên họp thứ nhất của Hội đồng trường Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

14 Tháng Mười Hai 2020          61 lượt xem

     Phiên họp thứ nhất của Hội đồng trường Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

nhiệm kỳ 2020-2025

        Sáng ngày 12/12/2020, Hội đồng trường - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Long - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phiên họp diễn ra nghiêm túc, đủ số lượng 15 thành viên, các thành viên Hội đồng trường tập trung trí tuệ để thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Hội đồng Trường - nhiệm kỳ 2020 - 2025 Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

       1. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

      Hội đồng đã nhận xét, thẩm định về hình thức, bố cục, nội dung từng chương, mục, điều, khoản của Quy chế; Hội đồng biểu quyết 100% tán thành giao cho Thư ký Hội đồng trường tiếp thu các ý kiến nhận xét, thẩm định đã được Hội đồng kết luận để bổ sung, hoàn chỉnh và trình Chủ tịch ký Nghị quyết ban hành.

       2. Phân công công tác trong Hội đồng trường

      Hội đồng thông qua dự thảo phân công công tác trong Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 do ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch hội đồng trường trình bày tại phiên họp.

       3. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Nhà trường năm 2021

       Hội đồng thảo luận và nhất trí với bản dự thảo nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Trường Đại học TDTT Đà Nẵng năm 2021 do Chủ tịch Hội đồng trường trình bày, nhất trí với Chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm 2021 để thực hiện Nghị quyết này. Hội đồng nhất trí giao cho Thư ký tiếp thu các ý kiến góp ý bổ sung để hoàn thiện nghị quyết và trình Chủ tịch Hội đồng trường ký nghị quyết ban hành.

      4. Đề án phát triển Trường giai đoạn 2021-2030:

      Hội đồng trường thảo luận và cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những công bố về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và chính sách chất lượng mà Trường dự kiến tuyên bố và triển khai. Hội đồng trường nhận thấy đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định đến mục tiêu, phương hướng phát triển Nhà trường trong thời gian dài. Hội đồng đề nghị Lãnh đạo trường chỉ đạo Ban xây dựng đề án tiếp tục nghiên cứu bổ sung, đồng thời tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong và ngoài trường, nhất là các ý kiến góp ý phản biện của các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo có uy tín để hoàn chỉnh đề án và báo cáo Hội đồng thông qua vào phiên họp quý 1/2021./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2020-2025

                                                                                                                   TS. Phan Quốc Chiến