Tin tức - Sự kiện

Hội nghị triển khai năm học 2020-2021 và tổng kết kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng , đạo đức, lối sống đối với học sinh, sinh viên, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTT và DL

18 Tháng Mười Hai 2020          447 lượt xem

    Nhằm đánh giá những vướng mắc trong công tác đào tạo và thống nhất định hướng nhiệm vụ đào tạo trong năm học 2020-2021 trong bối cảnh đại dịch covid 19 và tổng kết đánh giá nội dung Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống đối với HSSV các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Sáng ngày 18/12/2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 và tổng kết kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với HSSV diễn ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

   Tham dự Hội nghị, có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, PGS.TS Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách Công tác đào tạo, Công tác HSSV các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL.

Toàn cảnh Hội nghị

   Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận những đóng góp và kết quả đã đạt được của các cơ sở đào tạo trong giai đoạn 2016-2020, để định hướng trong công tác đào tạo và giáo dục tư tưởng đạo đức lối sống cho HSSV của các cơ sở đào tạo trong năm học 2020-2021, những năm tiếp theo; Thư trưởng nhấn mạnh: Đối với công tác đào tạo, trong năm học 2019-2020, dưới sự tác động của đại dịch covid 19, xác định những khó khăn vướng mắc của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong bối cảnh tình hình hiện nay có những giải pháp cho năm học mới 2020-2021. Đối với công tác quản lý HSSV trong đó tập trung đánh giá những thành tựu đạt được thực hiện trong công tác quản lý HSSV đó là triển khai kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống của HSSV các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ giai đoạn 2016-2020 đề xuất các định hướng, các giải pháp quản lý HSSV trong giai đoạn mới góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Theo đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ Đào tạo tổng hợp các ý kiến của các cơ sở đào tạo cụ thể hóa kế hoạch triển khai trong năm học 2020-2021 và đặc biệt là công tác quản lý HSSV trong giai đoạn mới; đề nghị các thầy cô giáo đại diện cho các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, các đơn vị quản lý có liên quan có ý kiến chung, đúng có ý nghĩa đạt hiệu quả cao.

 


Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

   Hội nghị đã nghe Vụ trưởng vụ Đào tạo Lê Anh Tuấn đã báo cáo kết quả 5 năm thực hiện kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với HSSV các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021-2026. Nhìn chung, sau 5 năm tổ chức triển khai Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL, thực hiện quyết định 1501 của Thủ tướng Chính phủ gắn với với việc thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV”; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 29-NQ/TW về  đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có nhiều chuyển kết quả nổi bật, sự chuyển biến rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong xã hội đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho HSSV, tạo sự chuyển biến tích cực, thay đổi nhận thức đối với cán bộ quản lý, người đứng đầu các đơn vị về vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho HSSV được tăng cường, đi vào chiều sâu, phát huy được trách nhiệm, thế mạnh của từng Nhà trường, tổ chức cùng tham gia quản lý.

   Kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với HSSV các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ: 100% các Nhà trường đã ban hành quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; bồi dưỡng cán bộ giảng viên giáo viên phụ trách công tác HSSV thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn; tổ chức có hiệu quả tuần sinh hoạt chính trị công dân HSSV vào đầu mỗi khóa học; tổ chức cho HSSV nghe báo cáo chuyên đề, các đợt tuyên truyền về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, các chuyên đề về chủ quyền biển đảo về quê hương; số lượng HSSV tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, rèm luyện và công tác xã hội được tuyên dương, khen thưởng trong các nhà trường luôn đạt tỷ lệ từ 20 đến 22% hàng năm. Từ năm 2016-2020 có 649 HSSV thuộc các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ được kết nạp vào Đảng.

   Với những kết quả đã được trong 5 năm qua, Bộ VHTTDL đã đề ra phương hướng trọng tâm giai đoạn 2021-2026 như: Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo và trãi nghiệm; Chỉ đạo các Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; Tiếp tục rà soát đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục đạo đức, các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác có liên quan; triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; tăng cường phối hợp với các ban, ngành liên quan, Trung ương Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, các tấm gương người tốt việc tốt trong HSSV; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV; chỉ đạo, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống.

   Tại Hội nghị, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đã thảo luận xoay quanh các vấn đề chia sẻ khó khăn trong công tác đào tạo; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV; quản lý HSSV.

 

                                                  PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Đào tạo trao bằng khen của Bộ trưởng                                                       cho HSSVđạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện

   Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Vụ trưởng Vụ Đào tạo Lê Anh Tuấn đã trao bằng khen cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 6 tập thể và 44 HSSV đạt thành tích trong thực hiện kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống cho HSSV các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2020./.