Tin tức - Sự kiện

Hội thảo khoa học:“Đổi mới giáo dục đại học hướng tới tự chủ tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội”

09 Tháng Mười Hai 2021          883 lượt xem
Sáng ngày 09/12/2021, trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học: “Đổi mới giáo dục đại học hướng tới tự chủ tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội”.
 
Hội thảo là cơ hội để Nhà trường cùng nhiều đơn vị đào tạo khác trong nước có dịp trò chuyện, lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Qua đó, các nhà khoa học, nhà quản lý cùng tìm lời giải trước những thách thức và cơ hội phải đối mặt trong tương lai, cách các nhà giáo dục cũng như các trường đại học có thể tận dụng cơ hội để chuyển mình, đổi mới trong quá trình tiến đến tự chủ tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
 
Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu trường Đại học Văn hóa Hà Nội
 
 
Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học,  nhà quản lý đến từ các trường đại học như Kinh tế Quốc dân, Thuỷ lợi, Giao thông vận tải, Đông Đô,… và đặc biệt, có sự tham gia đông đảo của lãnh đạo các Khoa, Phòng/ ban chức năng; các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Toàn cảnh Hội thảo và khách mời tham dự
Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội khẳng định: “Tự chủ trường đại học là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo”.
Ban điều hành Hội thảo
Theo TS. Đinh Công Tuấn, Hội thảo: “Đổi mới giáo dục đại học hướng tới tự chủ tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội” nhằm mục đích phân tích thực trạng tự chủ đại học của Nhà trường trong thời gian qua, trong đó chú trọng nhận diện những việc làm được, những điểm còn hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị đối với Nhà trường trong việc triển khai các hoạt động tự chủ, hướng tới thực hiện thành công Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Hội thảo đã bước đầu làm sáng tỏ cơ sở lý luận về tự chủ đại học, nhìn nhận thực trạng tự chủ của trường Đại học Văn hóa Hà Nội, từ đó nêu ra những nhiệm vụ cần quan tâm giải quyết, gợi mở các vấn đề cần được đi sâu nghiên cứu để phát triển Trường trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế.
Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 40 bài viết và lựa chọn, biên tập được 38 bài viết có chất lượng để đăng Kỷ yếu và chọn ra 9 bài tham luận để trình bày tại Hội thảo. Hầu hết các bài viết, các tham luận đều thống nhất vấn đề đổi mới giáo dục đại học nhằm hướng tới tự chủ đại học hiện nay tập trung vào 4 vấn đề chính sau:
- Tự chủ học thuật: lý luận và thực tiễn;
- Tự chủ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
- Tự chủ đào tạo;
- Tự chủ cơ sở vật chất, học liệu đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học.
09 bản tham luận tại Hội thảo:
- PGS. TS. Dương Văn Sáu – Trưởng khoa Du lịch, trường ĐHVHHN tham luận với chủ đề “Tự chủ học thuật – một trong những nội dung cốt lõi trong tiến trình tự chủ ở khoa Du lịch, trường ĐHVHHN”.
- TS. Trương Đại Lượng – Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và HTQT, trường ĐHVHHN tham luận với chủ đề “Tự chủ học thuật của trường ĐHVHHN – Thực trạng và Giải pháp”.
- ThS. Hoàng Trung Thanh – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, trường ĐHVHHN tham luận với chủ đề “Đảm bảo chất lượng và định hướng tự chủ đại học đại học tại Trường ĐHVHHN”.
- ThS. Lưu Ngọc Thành – Giảng viên Khoa Di sản, trường ĐHVHHN tham luận với chủ đề “Thực trạng nghiên cứu khoa học của giảng viên tại trường ĐHVHHN và vấn đề đặt ra trong bối cảnh tự chủ đại học”.
- TS. Lê Thị Khánh Ly – Giảng viên khoa Văn hóa học, trường ĐHVHHN tham luận với chủ đề “Xây dựng nhóm nghiên cứu trong bối cảnh hướng tới tự chủ tại trường ĐHVHHN
- TS. Chử Thị Thu Hà – Giảng viên khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, trường ĐHVHHN tham luận với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc tế tại trường ĐHVHHN trong bối cảnh tự chủ”.
- TS. Nguyễn Thành Nam – Phó Trưởng khoa Văn hóa học, trường ĐHVHHN tham luận với chủ đề “Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Văn hóa học tại trường ĐHVHHN trong bối cảnh hướng tới tự chủ đại học”.
- TS. Đỗ Trần Phương – Phó Trưởng khoa Du lịch, trường ĐHVHHN tham luận với chủ đề “ Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo thực tế hướng dẫn viên du lịch tại trường ĐHVHHN”.
- ThS. Hoàng Ngọc Hải – Khoa Luật, trường ĐHVHHN tham luận với chủ đề “Hiện đại hóa cơ sở vật chất hướng tới tự chủ đại học tại trường ĐHVHHN”.
 
 

Hội thảo là cơ hội để Nhà trường cùng nhiều đơn vị đào tạo khác trong nước có dịp trò chuyện, lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Qua đó, các nhà khoa học, nhà quản lý cùng tìm lời giải trước những thách thức và cơ hội phải đối mặt trong tương lai, cách các nhà giáo dục cũng như các trường đại học có thể tận dụng cơ hội để chuyển mình, đổi mới trong quá trình tiến đến tự chủ tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.