Hợp tác đào tạo

Lễ bàn giao tài liệu đào tạo từ dự án SSTP - Chương trình Phát triển Du lịch bền vững của Thuỵ Sĩ

17 Tháng Mười Một 2021          593 lượt xem

Với mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực nguồn nhân lực quốc gia về phát triển du lịch bền vững, dự án STTP sẽ phối hợp cùng các cơ sở đào tạo của Việt Nam cung cấp các khóa đào tạo về thực hành du lịch bền vững cơ bản cho các công ty du lịch, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và phát triển một chương trình đào tạo quản lý khách sạn theo hướng chứng nhận quốc tế để cung cấp những nhân viên và nhà quản lý có kỹ năng chất lượng trong lĩnh vực Du lịch bền vững.

Để tiếp nối sự thành công và phát triển của dự án, trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng cùng dự án SSTP sẽ tổ chức các khoá đào tạo dành cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng – Quảng Nam bao gồm 2 chuyên đề :

- Tiếp thị bền vững

- Phát triển và khác biệt hoá sản phẩm du lịch

Nội dung khoá học được xây dựng và truyền tải bằng những giải pháp, phương án thiết thực và gắn liền với các vấn đề thực tế các doanh nghiệp hiện nay đang gặp phải, cụ thể:

- Lựa chọn và giới thiệu các trường hợp điển hình phù hợp (case study) về ứng dụng thành công các giải pháp Du lịch bền vững trong hoạt động kinh doanh

- Sử dụng lý thuyết và thông qua chia sẻ kinh nghiệm trên lớp phân tích và diễn giải các trường hợp điển hình đã lựa chọn

- Hỗ trợ học viên xây dựng các đề án phù hợp với nội dung đào tạo

- Áp dụng các phương pháp đào tạo tích cực trong quá trình đào tạo