Hợp tác đào tạo

Tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực thư viện

17 Tháng Giêng 2017          2126 lượt xem

Từ ngày 28.11 đến 30.11.2016  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực thư viện cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật và viên chức người quản lý các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Thư viện công cộng trên toàn quốc

 

Chương trình tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn: Nguyên tắc thiết kế, điều chỉnh chương trình, giáo trình; Tính liên thông trong giảng dạy, phát triển chương trình, giáo trình phục vụ đào tạo trong lĩnh vực thư viện ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; Đạo đức nghề nghiệp trong giảng dạy, học tập và công tác phục vụ bạn đọc; Tiêu chuẩn hóa trong giáo dục khoa học thông tin thư viện và trong hoạt dộng thư viện; Kỹ năng mềm trong quản lý tổ chức hoạt động thư viện; Ứng dụng Web 2.0-3.0 và thư viện 2.0-3.0 công cụ mới để quản lý tri thức và thông tin; Khai thác nguồn tài liệu mở…/.