Hợp tác đào tạo

Thực trạng và biện pháp tháo gỡ khó khăn trong đào tạo Sau đại học ngành Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao giai đoạn hiện nay

31 Tháng Tám 2018          1624 lượt xem

 

 

           Hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý 13 cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học, gồm: 04 cơ sở thuộc lĩnh vực Thể dục thể thao và 9 cơ sở thuộc ngành Văn hóa nghệ thuật.

           Trong thời gian qua, hệ thống các cơ sở đào tạo trên đã làm tốt công tác tổ chức đào tạo bậc sau đại học. Cụ thể:  

             - Công tác quản lý đào tạo sau đại học về cơ bản thực hiện đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành từ khâu tuyển sinh đến quá trình đào tạo và bảo vệ luận văn, luận án tốt nghiệp (Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sỹ; Thông tư số  05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo  trình độ tiến sĩ).

            - Các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học đã chủ động xin chỉ tiêu, mở mã ngành đào tạo, mời các nhà khoa học có đủ phẩm chất, nhiệt tình, trình độ chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm tham gia công tác đào tạo để nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu xã hội.

           - Hầu hết các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học đã tạo điều kiện tốt nhất cho học viên cao học và nghiên cứu sinh được học tập ở những phòng học tốt nhất có máy chiếu, có điều hòa nhiệt độ và sử dụng tài liệu, máy móc phục vụ cho học tập nghiên cứu.

           - Chất lượng đào tạo đảm bảo, bước đầu đã được các cơ sở sử dụng cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và xã hội thừa nhận.

           - Nội dung chương trình đào tạo luôn được cải tiến điều chỉnh theo hướng mở linh hoạt phù hợp xu thế hiện nay trong khu vực và thế giới. Phương pháp đánh giá phản ánh đúng chất lượng đào tạo. Giáo trình, tài liệu tham khảo từng bước được nâng cao cả về chất lượng và số lượng thảo mãn nhu cầu người học.

          - Cơ sở vật chất và các trang thiết bị nghiên cứu hiện đại được bổ sung phục vụ cho đào tạo.

         Tuy đã đạt được nhiều kết quả, các cơ sở đào tạo đã cung cấp được số lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành, tuy nhiên, các cơ sở đào tạo cũng gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc. Cụ thể:         - Việc duyệt và cấp chỉ tiêu đào tạo thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cơ sở đào tạo còn nhiều bất cập, Quy chế đào tạo không sát với thực tế nên dẫn tới tình trạng số lượng học viên cao học  ngày càng tăng, trong khi đội ngũ cán bộ khoa học hướng dẫn còn thiếu, dẫn đến tình trạng một giáo viên chỉ đạo số học viên thạc sĩ vượt xa khung cho phép so với quy định của Bộ GD&ĐT.

          - Quy định bắt buộc về trình độ ngoại ngữ đầu vào đối với dự tuyển nghiên cứu sinh trong Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ GD & ĐT ban hành là khó khăn rất lớn đối với các cơ sở trong việc tuyển sinh. Với quy định này đại đa số các cơ sở đào tạo ngành Văn hóa nghệ thuật và Thể dục thể thao không tuyển được nghiên cứu sinh vì ứng viên dự tuyển không đủ điều kiện về ngoại ngữ.

         - Trình độ ngoại ngữ của học viên là một trong những điểm hạn chế lớn nhất hiện nay. Khả năng ứng dụng công nghệ khai thác thông tin mạng cũng như nghiên cứu tài liệu bằng tiếng nước ngoài còn hạn chế.

          Để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trên, một số giải pháp cần được quan tâm

          1. Bộ giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu và sớm ban hành văn bản cho phép ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh ngành Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao được phép nợ đầu vào trình độ ngoại ngữ theo như quy định hiện hành. ( có thể yêu cầu trình độ ngoại ngữ đầu vào theo Thông tư Số: 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đầu ra theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT).

          2. Các cơ sở đào tạo cần có kế hoạch trang bị ngoại ngữ cho người học để trong thời gian sớm nhất họ có đủ điều kiện về ngoại ngữ khi dự tuyển nghiên cứu sinh theo quy định hiện hành.

          3. Các cơ sở đào tạo cần tăng cường công tác quản lý đào tạo, thực hiện tốt Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

          1. Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sỹ.

          2. Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

          3. Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          4. Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

 

PGS.TS. Bùi Quang Hải