Công tác học sinh - sinh viên

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

10 Tháng Tư 2019          461 lượt xem

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, Kế hoạch số 732/KH-BTTTT ngày 18/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 1282/BVHTTDL ngày 05/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6; theo đó, Vụ Đào tạo thông báo đến các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phong trào đọc sách trong học sinh, sinh viên. Đồng thời, tổ chức các hoạt đọng nhằm hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 gắn với công tác đào tạo tại cơ sở.

Kết quả thực hiện gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 03/5/2019.

Nội dung Công văn số 1282/BVHTTDL ngày 05/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem tại đây.

                                                                                                                                      Đoàn Mạnh Cương