04 Tháng Mười Hai 2022

Thông tin tuyển sinh

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2021

05 Tháng Mười Một 2021          633 lượt xem

1. Thay đổi hình thức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc từ 01/7/2023

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 sửa đổi Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ 24/10/2021).

Theo đó, sẽ có sự thay đổi lớn về hình thức tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Cụ thể, từ ngày 01/7/2023, các kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi trên máy vi tính.

Hiện nay, khi tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc, trừ kỹ năng nói, thì còn lại các kỹ năng nghe, đọc, viết có thể được tổ chức thi trên giấy hoặc trên máy tính.

Bên cạnh đó, số lượng câu hỏi thi và đề thi cũng có những thay đổi:

- Từ ngày 01/7/2022, số lượng đề thi tương đương nhau tại một thời điểm đối với định dạng đề thi dành cho học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông:

Đối với môn Tiếng Anh phải có ít nhất 50 đề thi, đối với mỗi môn Ngoại ngữ khác phải có ít nhất 30 đề thi; trong đó số lượng các câu hỏi thi trùng nhau giữa các đề thi không quá 10%;

- Từ ngày 01/7/2022, số lượng đề thi tương đương nhau tại một thời điểm đối với định dạng đề thi dành cho các đối tượng khác:

Đối với môn Tiếng Anh phải có ít nhất 70 đề thi, đối với mỗi môn Ngoại ngữ khác phải có ít nhất 30 đề thi; trong đó số lượng các câu hỏi thi trùng nhau giữa các đề thi không quá 10%;...

2. Hướng dẫn đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên theo Đề án 89

Nội dung này được quy định tại Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực từ ngày 24/10/2021.

Theo đó, hình thức đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho giảng viên bao gồm:  

- Đào tạo tập trung toàn thời gian trong nước;

- Đào tạo tập trung toàn thời gian ở nước ngoài;

- Liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ một phần thời gian học tập trung trong nước và một phần thời gian học tập trung ở nước ngoài, trong đó thời gian đào tạo ở nước ngoài tối đa không quá 2 năm.

(So với Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012, bổ sung quy định thời gian đào tạo ở nước ngoài tối đa không quá 02 năm).

Trước đó, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 89).

3. 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, CĐ

Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 10/2021/TT-BLĐTBXH về 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, đơn cử như:


- Điêu khắc trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 1a;

- Điêu khắc trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 1b;

- Nghệ thuật biểu diễn dân ca trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 2a;

- Nghệ thuật biểu diễn dân ca trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 2b;

- Biểu diễn nhạc cụ truyền thống trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 3a;

- Biểu diễn nhạc cụ truyền thống trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 3b;…

Xem chi tiết tại Thông tư 10/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 25/10/2021.