04 Tháng Mười Hai 2022

Thông tin tuyển sinh

Nội dung tuyển sinh, quản lý đào tạo của trường trung cấp, cao đẳng

02 Tháng Mười Hai 2021          506 lượt xem

1. Quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trường trung cấp

Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/12/2021 quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo của trường trung cấp như sau:

- Trường trung cấp tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh hằng năm trên cơ sở nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ngành, địa phương và năng lực đào tạo của trường.

- Trường trung cấp chỉ được tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp sau khi đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp GCN đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, GCN đăng ký bổ sung hoạt động GDNN (nếu có);

(So với hiện hành, bổ sung nội dung “GCN đăng ký bổ sung hoạt động GDNN (nếu có)”).

- Trường trung cấp tổ chức và quản lý đào tạo giáo dục nghề nghiệp theo mục tiêu, chương trình đào tạo; thực hiện liên thông, liên kết đào tạo; … theo nội dung chương trình đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Trường trung cấp tổ chức, quản lý quá trình đào tạo đối với chương trình liên kết đào tạo nước ngoài theo quy định của Chính Phủ về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực GDNN;…

2. Quy định đối tượng tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng


Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng có hiệu lực từ ngày 22/8/2021.

Theo đó, đối tượng tuyển sinh được quy định như sau:

- Đối với trình độ trung cấp: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên;

- Đối với trình độ cao đẳng:

+ Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

+ Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định.

Trường hợp dự tuyển vào các nghề đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe; nghệ thuật và an ninh, quốc phòng:

Ngoài các quy định trên còn phải thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.