Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật ngày 15/6/2016)

17 Tháng Sáu 2016          688 lượt xem

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các thông tin liên quan đến tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh, phụ huynh và xã hội.

Các thông tin tuyển sinh cụ thể của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc do các trường cung cấp và chịu trách nhiệm được cập nhật đến 12h00 ngày 15/6/2016;

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại đây ./.