Tin tức

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VỀ DỰ THẢO TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA HƯỚNG DẪN DU LỊCH
16/10/2018    /     3 lượt xem

Ngày 28/9/2018, tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề Hướng dẫn du lịch

...