Tin tức - Sự kiện

HỘI NGHỊ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2018
09/04/2018    /     27 lượt xem

Giáo dục Quốc phòng An ninh là một môn học trong hệ thống tổ chức đào tạo Giáo dục quốc gia được thực hiện từ Trung học phổ thông đến Trung cấp, Cao đẳng và Đại học. Tổ chức môn học tại Trung tâm GDQPAN là hoạt động trải nghiệm thực tiễn cho người học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh để học sinh sinh viên có nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA VỤ ĐÀO TẠO LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, THỂ DỤC THỂ THAO KHU VỰC PHÍA NAM
05/04/2018    /     38 lượt xem

Đoàn công tác đã tới làm việc tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai và Trường TC Múa Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học lần thứ 2
05/04/2018    /     30 lượt xem

Công bố Quyết định Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học lần 2 cho Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH “DI SẢN VĂN HÓA” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
04/04/2018    /     41 lượt xem

Giáo trình Di sản văn hóa được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt chất lượng tốt, có nội dung phù hợp với yêu cầu của trình độ đào tạo. Giáo trình có nguồn tư liệu phong phú, phù hợp với yêu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên Ngành Di sản văn hóa và các ngành có liên quan.

...