Tin tức - Sự kiện

HỘI NGHỊ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2018
09/04/2018    /     97 lượt xem

Giáo dục Quốc phòng An ninh là một môn học trong hệ thống tổ chức đào tạo Giáo dục quốc gia được thực hiện từ Trung học phổ thông đến Trung cấp, Cao đẳng và Đại học. Tổ chức môn học tại Trung tâm GDQPAN là hoạt động trải nghiệm thực tiễn cho người học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh để học sinh sinh viên có nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

...