Tin tức - Sự kiện

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
22/08/2019    /     11 lượt xem

Ngày 16 tháng 8 năm 2019 tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân

THỨ TRƯỞNG TẠ QUANG ĐÔNG LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỆ THUẬT XIẾC VÀ TẠP KỸ VIỆT NAM
19/08/2019    /     21 lượt xem

Ngày 14 tháng 8 năm 2019, PGS.TS Tạ Quang Đông-Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tới thăm và làm việc với Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
13/08/2019    /     37 lượt xem

Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế” được thực hiện trong bối cảnh toàn ngành quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành trong lĩnh vực đào tạo ngành quản lý văn hóa - nghệ thuật
12/08/2019    /     20 lượt xem

Sáng ngày 12/8/2019, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc lớp“Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành trong lĩnh vực đào tạo ngành quản lý văn hóa - nghệ thuật”

Tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng quản lý du lịch năm 2019
07/08/2019    /     40 lượt xem

Sáng ngày 07/8/2019, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc lớp“Tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng quản lý du lịchcho lãnh đạo phòng nghiệp vụ các cơ quan quản lý du lịch địa phương; phụ trách các khoa chuyên môn các trường đại học, cao đẳng và nhân lực quản trị cấp cao tại các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn trên toàn quốc”

...