Hợp tác đào tạo

NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC NGHỆ SĨ MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
20/03/2022    /     2490 lượt xem

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng cho đến nay, với chủ trương Đổi mới toàn diện đất nước nhân dân ta đã phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực.

Phát triển năng lực mỹ thuật cho học sinh thông qua một số hình thức tổ chức dạy học
09/02/2022    /     3063 lượt xem

Nghiên cứu các hình thức tổ chức dạy học mỹ thuật là vấn đề có ý nghĩa rất thực tiễn và quan trọng của lí luận dạy học và hoạt động giảng dạy nghệ thuật/ mỹ thuật của giáo viên.

Hội thảo khoa học:“Đổi mới giáo dục đại học hướng tới tự chủ tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội”
09/12/2021    /     1230 lượt xem

Sáng ngày 09/12/2021, trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học: “Đổi mới giáo dục đại học hướng tới tự chủ tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội”.

Có thể gia hạn thời gian học tập, bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối
01/12/2021    /     1370 lượt xem

Ngày 24/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5417/BGDĐT-GDĐH về việc tổ chức đào tạo cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh năm cuối chịu ảnh hưởng dịch COVID-19.

...