Hợp tác đào tạo

VAI TRÒ CỦA HƯỚNG DẪN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
25/12/2017    /     15058 lượt xem

ĐOÀN CÁN BỘ CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TẬP HUẤN TẠI ĐẠI HỌC RMIT-AUSTRALIA
22/12/2017    /     2391 lượt xem

Trong 12 ngày dự tập huấn, Đoàn cán bộ đã được tiếp cận, nắm bắt nhiều kinh nghiệm về quản lý đào tạo, hoạt động đào tạo lĩnh vực nghệ thuật tại Australia đồng thời, có nhiều trải nghiệm thực tế, khảo sát, tham quan một số thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa nghệ thuật… để tìm hiểu về công tác quản lý, hỗ trợ phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Australia.

Ký kết với các cơ sở đào tạo lĩnh vực văn hoá nghệ thuật tại CHLB Đức
18/12/2017    /     2886 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 4625/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc cử đoàn cán bộ đi làm việc và ký kết với các cơ sở đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại CHLB Đức từ ngày 11 đến 17 tháng 12 năm 2017.