Hợp tác đào tạo

Ký kết hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo lĩnh vực văn hoá nghệ thuật tại Nhật Bản
15/12/2017    /     4199 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 4344/QĐ-BVHTTDL ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc cử đoàn cán bộ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ đi làm việc và ký kết với các cơ sở đào tạo lĩnh vực văn hoá nghệ thuật tại Nhật Bản về việc hợp tác, đào tạo nhân lực văn hoá nghệ thuật từ ngày 21 đến 27 tháng 11 năm 2017