Hợp tác đào tạo

Ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch giữa Vụ Đào tạo, BVHTTDL với Học viện công nghệ hoàng gia Melbourne (Đại học RMIT)
31/05/2017    /     3882 lượt xem

Sáng ngày 30/5/2017 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện công nghệ hoàng gia Melbourne (Đại học RMIT) về việc hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch.

DU LỊCH VĂN HÓA - VĂN HÓA DU LỊCH MỐI QUAN HỆ TRONG VIỆC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH Ở VIỆT NAM
18/01/2017    /     10636 lượt xem

Du lịch văn hóa là xu hướng của nhiều nước. Loại hình du lịch này rất phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, rất tốt cho hoạt động xóa đói giảm nghèo quốc gia, vì vậy phải được xem là hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Khi xác định hướng đi “văn hóa gắn với du lịch”

Tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực thư viện
17/01/2017    /     3705 lượt xem

Từ ngày 28.11 đến 30.11.2016 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực thư viện cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật và viên chức người quản lý các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Thư viện công cộng trên toàn quốc

Tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam
17/01/2017    /     3665 lượt xem

Tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam