Hợp tác đào tạo

Một số nội dung đáng chú ý về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học: Nâng cao tính tự chủ cho toàn hệ thống
16/12/2018    /     931 lượt xem

Luật Giáo dục đại học (GD ĐH) sửa đổi bổ sung (SĐBS) một số điều (MSĐ) sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2019.

MỘT VÀI BÀN LUẬN VỀ ÂM NHẠC HỌC
14/12/2018    /     637 lượt xem

Vào thời trung cổ, lý luận âm nhạc giáo hội của châu Âu giữ vị trí thống trị. Boethius (480-524) kế thừa kết quả nghiên cứu của Pythagoras tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa âm nhạc và con số, khiến lý luận âm nhạc trở thành một điều vô cùng bí ẩn.

CHỈ SỐ EQ VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC ÂM NHẠC
14/12/2018    /     630 lượt xem

XU HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT TỔNG HỢP VÀ TOÀN DIỆN
14/12/2018    /     528 lượt xem

Hiện tại, vấn đề trọng tâm mà nền giáo dục âm nhạc đang đối diện: làm thế nào để phát huy và khẳng định vai trò của giáo dục âm nhạc trong giáo dục toàn diện? góp phần bồi dưỡng con người mới của thời đại mới như thế nào?

Ngôn ngữ độc thoại trong kịch
14/12/2018    /     715 lượt xem

Độc thoại chính là phần con người - cá nhân hướng ngoại đầy tính nhân bản, khi mà phần hướng nội - muốn dấu kín mọi suy tư đã đẩy nhân vật vào trạng thái tinh thần bất ổn