Hợp tác đào tạo

MỘT VÀI BÀN LUẬN VỀ ÂM NHẠC HỌC
14/12/2018    /     2088 lượt xem

Vào thời trung cổ, lý luận âm nhạc giáo hội của châu Âu giữ vị trí thống trị. Boethius (480-524) kế thừa kết quả nghiên cứu của Pythagoras tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa âm nhạc và con số, khiến lý luận âm nhạc trở thành một điều vô cùng bí ẩn.

CHỈ SỐ EQ VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC ÂM NHẠC
14/12/2018    /     2283 lượt xem

XU HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT TỔNG HỢP VÀ TOÀN DIỆN
14/12/2018    /     1714 lượt xem

Hiện tại, vấn đề trọng tâm mà nền giáo dục âm nhạc đang đối diện: làm thế nào để phát huy và khẳng định vai trò của giáo dục âm nhạc trong giáo dục toàn diện? góp phần bồi dưỡng con người mới của thời đại mới như thế nào?

Ngôn ngữ độc thoại trong kịch
14/12/2018    /     2593 lượt xem

Độc thoại chính là phần con người - cá nhân hướng ngoại đầy tính nhân bản, khi mà phần hướng nội - muốn dấu kín mọi suy tư đã đẩy nhân vật vào trạng thái tinh thần bất ổn

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THỂ DỤC, THỂ THAO VÙNG ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở NƯỚC TA
13/12/2018    /     2879 lượt xem

Vùng đồng bào các DTTS là địa bàn sinh sống của các DTTS Việt Nam anh em, định cư chủ yếu dọc biên giới với các nước bạn Trung Quốc, Lào, Campuchia và trên các vùng khác của cả nước