24 Tháng Mười Một 2020

Hợp tác đào tạo

Tăng cường xã hội hóa công tác phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch
03/12/2018    /     947 lượt xem

Nếu xem xét xã hội hóa công tác phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch với tư cách là một hệ thống hữu cơ, ở bất cứ góc độ nào, sản xuất đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch hay tiêu dùng các dịch vụ đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch, thì xã hội hóa phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch trực tiếp gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất lớn trong lịch sử.

Những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trong giai đoạn hiện nay
03/12/2018    /     2100 lượt xem

Hiện nay, công tác xây dựng chương trình, giáo trình đang được các trường tích cực triển khai xây dựng, hoàn thiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhằm đảm bảo xây dựng hệ thống chương trình khung đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

ĐÀO TẠO NĂNG KHIẾU NGHỆ THUẬT, THỂ THAO VÀ VẤN ĐỀ MỞ MÃ NGÀNH/NGHỀ, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
03/12/2018    /     1137 lượt xem

Đào tạo năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao mang tính đặc thù rất cao, từ quy trình tuyển chọn khắt khe, quá trình đào tạo khổ luyện đến thực tiễn làm nghề vất vả, tuổi nghề ngắn, sự đào thải cao. Thực tế này đã đặt ra những khó khăn trong công tác quản lý, tổ chức đào tạo đối với các ngành năng khiếu.

Nghệ thuật hát xẩm và nhiệm vụ bảo tồn và đào tạo nghệ nhân mới
29/11/2018    /     1250 lượt xem

Là một loại hình dân ca của miền Bắc Việt Nam, phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. "Xẩm" cũng còn được dùng để gọi những người hát xẩm - thường là người khiếm thị đi hát rong kiếm sống và do đó hát xẩm còn có thể coi là một nghề.

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH KHU VỰC VIỆT BẮC
14/11/2018    /     604 lượt xem

Để đảm bảo hiệu quả và phát huy tối đa năng lực làm việc của đội ngũ lao động, tăng cường hiệu suất và hiệu quả kinh doanh, nguồn nhân lực cần được quan tâm phát triển đủ về số lượng tuy vậy cần đảm bảo đủ cơ cấu và chất lượng chuyên môn nghiệp vụ