Hợp tác đào tạo

Về tính chân thực lịch sử và chân thực nghệ thuật trong tác phẩm kịch nói Việt Nam đề tài lịch sử
06/12/2018    /     2002 lượt xem

Tác phẩm được xem là đảm bảo tính chân thực lịch sử khi những vấn đề lịch sử được phản ánh trong tác phẩm giữ được hiện thực lịch sử đã được ghi chép trong sử sách

Phát triển du lịch làng nghề tại Việt Nam
05/12/2018    /     1877 lượt xem

Cả nước hiện có hơn năm nghìn làng nghề và làng có nghề, phân bố dọc theo chiều dài của đất nước, tập trung nhiều nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng, như ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Ðịnh, Hưng Yên... Trong đó, khoảng 1.700 làng nghề đã được công nhận.

Tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN và định hướng phát triển tại Việt Nam
03/12/2018    /     3484 lượt xem

Các nước ASEAN đang trở thành những điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế, nhờ vào sự đa dạng văn hóa, nhất là văn hóa bản địa mang đậm dấu ấn truyền thống. Nắm bắt được những xu thế mới của du lịch thế giới, các nước ASEAN đã xây dựng Tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN và có những điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế.

Tăng cường xã hội hóa công tác phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch
03/12/2018    /     2044 lượt xem

Nếu xem xét xã hội hóa công tác phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch với tư cách là một hệ thống hữu cơ, ở bất cứ góc độ nào, sản xuất đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch hay tiêu dùng các dịch vụ đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch, thì xã hội hóa phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch trực tiếp gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất lớn trong lịch sử.