Hợp tác đào tạo

Những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trong giai đoạn hiện nay
03/12/2018    /     3521 lượt xem

Hiện nay, công tác xây dựng chương trình, giáo trình đang được các trường tích cực triển khai xây dựng, hoàn thiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhằm đảm bảo xây dựng hệ thống chương trình khung đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

ĐÀO TẠO NĂNG KHIẾU NGHỆ THUẬT, THỂ THAO VÀ VẤN ĐỀ MỞ MÃ NGÀNH/NGHỀ, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
03/12/2018    /     2227 lượt xem

Đào tạo năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao mang tính đặc thù rất cao, từ quy trình tuyển chọn khắt khe, quá trình đào tạo khổ luyện đến thực tiễn làm nghề vất vả, tuổi nghề ngắn, sự đào thải cao. Thực tế này đã đặt ra những khó khăn trong công tác quản lý, tổ chức đào tạo đối với các ngành năng khiếu.

Nghệ thuật hát xẩm và nhiệm vụ bảo tồn và đào tạo nghệ nhân mới
29/11/2018    /     2648 lượt xem

Là một loại hình dân ca của miền Bắc Việt Nam, phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. "Xẩm" cũng còn được dùng để gọi những người hát xẩm - thường là người khiếm thị đi hát rong kiếm sống và do đó hát xẩm còn có thể coi là một nghề.

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH KHU VỰC VIỆT BẮC
14/11/2018    /     1366 lượt xem

Để đảm bảo hiệu quả và phát huy tối đa năng lực làm việc của đội ngũ lao động, tăng cường hiệu suất và hiệu quả kinh doanh, nguồn nhân lực cần được quan tâm phát triển đủ về số lượng tuy vậy cần đảm bảo đủ cơ cấu và chất lượng chuyên môn nghiệp vụ

Định hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch, bồi dưỡng đào tạo nông dân trong phát triển du lịch nông thôn
14/11/2018    /     1408 lượt xem

Du lịch nông thôn có nhiều cách gọi khác nhau dựa trên những hoạt động mang tính chất riêng biệt. Cụ thể, du lịch nông thôn có thể là những hoạt động tham quan thuần tuý các vùng nông thôn; hoặc là những hoạt động du lịch gắn với các hoạt động sản xuất nông, lâm và ngư nghiệp; hay một loại hình du lịch liên quan đến việc bảo vệ môi trường, phát triển duy trì vốn tài nguyên phong phú của các vùng nông thôn