24 Tháng Mười Một 2020

Hợp tác đào tạo

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 NHỮNG THÁCH THỨC, THỜI CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
28/08/2018    /     1458 lượt xem

Tóm tắt: Bài viết cung cấp cho độc giả một cách khái quát về sự phát triển của cách mạng công nghệ trong lịch sử xã hội loài người cũng như những ảnh hưởng to lớn do chúng mang lại. Đặc biệt là những thách thức, thời cơ ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng phát trên toàn thế giới vào những năm đầu của thập kỷ 21. Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; thách thức, thời cơ, giải pháp, nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao Quyết định cử 06 sinh viên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đi đào tạo ở nước ngoài
27/08/2018    /     1037 lượt xem

Chiều 22/8/2018, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã trao Quyết định cử 06 ứng viên đủ điều kiện đào tạo Đại học ở nước ngoài trong lĩnh vực Âm nhạc và Điện ảnh đợt I năm 2018.