Công tác học sinh - sinh viên

Một số nội dung đáng chú ý về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học: Nâng cao tính tự chủ cho toàn hệ thống
16/12/2018    /     188 lượt xem

Luật Giáo dục đại học (GD ĐH) sửa đổi bổ sung (SĐBS) một số điều (MSĐ) sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2019.

Một số đánh giá về “Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” lần thứ Hai
15/10/2018    /     184 lượt xem

Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc lần thứ Hai là sự kiện mỹ thuật nhằm giới thiệu, công bố các tác phẩm của học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong cả nước