10 Tháng Mười Hai 2018

Công tác học sinh - sinh viên

Một số đánh giá về “Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” lần thứ Hai
15/10/2018    /     19 lượt xem

Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc lần thứ Hai là sự kiện mỹ thuật nhằm giới thiệu, công bố các tác phẩm của học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong cả nước

Kết quả xét tuyển tác phẩm qua ảnh “Triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” lần thứ Hai
01/09/2018    /     69 lượt xem

Hôm nay ngày 24/8/2018, tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Ban Giám khảo (theo QĐ số: 3145/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 8 năm của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đã tiến hành xét tuyển chọn tác phẩm qua ảnh, Ban Giám khảo làm việc theo Quy chế, Tiêu chí của Ban Tổ chức ban hành ngày 21/8/2018

Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 năm 2018 tại Thái Lan
28/08/2018    /     186 lượt xem