19 Tháng Mười Một 2017

Công tác học sinh - sinh viên

Khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý học sinh, sinh viên cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc
05/10/2017    /     106 lượt xem

Sáng ngày 25/9/2017, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý học sinh, sinh viên cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc.

Hướng dẫn thực hiện công tác HSSV năm học 2017 - 2018
23/08/2017    /     209 lượt xem

Ngày 17/8/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3765/BGDĐT-GDCTHSSV Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

Tổ chức Hội thi "Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật" toàn quốc
18/08/2017    /     281 lượt xem

Định kỳ 2 năm 1 lần, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý học sinh, sinh viên
01/08/2017    /     153 lượt xem

Dự kiến từ ngày 24/9 đến 30/9/2017 tại thành phố Cần Thơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý học sinh, sinh viên cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYỂN SINH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
18/01/2017    /     1099 lượt xem

Để thực hiện từng bước Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngay từ năm 2014 Bộ GDĐT đã có văn bản quy định về xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy, song hành với Quy chế Tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy các năm 2015, 2016 và gần đây là Phương án kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.