Công tác học sinh - sinh viên

Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
07/06/2019    /     34 lượt xem

Cuộc thi nhằm nâng cao cao sự hiểu biết của đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6
10/04/2019    /     82 lượt xem