Công tác học sinh - sinh viên

Hội nghị triển khai năm học 2020-2021 và tổng kết kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng , đạo đức, lối sống đối với học sinh, sinh viên, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTT và DL
18/12/2020    /     92 lượt xem

Hội nghị triển khai năm học 2020-2021 và tổng kết kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng , đạo đức, lối sống đối với học sinh, sinh viên, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTT và DL

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
25/11/2019    /     958 lượt xem

Nhìn chung, học sinh, sinh viên Việt Nam được giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày một tốt hơn; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm; có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.