Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng Stipendium Hungaricum
28/12/2021    /     886 lượt xem

Đại sứ quán Hung-ga-ri tại Việt Nam thông báo về việc Bộ Ngoại giao và Thương mại Hung-ga-ri đã khởi động chương trình học bổng Quốc gia Hungga-ri Stipendium Hungaricum cho năm học 2022-2023.

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2022
10/12/2021    /     690 lượt xem

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Thông báo số 1295/TB-BGDĐT ngày 10/12/2021 về việc thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga.