Chương trình đào tạo

ĐÀO TẠO SINH VIÊN MĨ THUẬT THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC QUA DẠY HỌC VI MÔ
28/05/2019    /     112 lượt xem

Phát triển năng lực (PTNL) sư phạm cho sinh viên (SV) ngành Sư phạm Mỹ thuật (SPMT) để đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục mĩ thuật ở trường phổ thông hiện nay là hoạt động trọng tâm mang tính thách thức đối với các trường/khoa sư phạm nói chung và khoa SPMT - Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương nói riêng.

Một số nội dung đáng chú ý về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học: Nâng cao tính tự chủ cho toàn hệ thống
16/12/2018    /     314 lượt xem

Luật Giáo dục đại học (GD ĐH) sửa đổi bổ sung (SĐBS) một số điều (MSĐ) sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2019.

CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI VĂN HÓA CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÁC TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT HIỆN NAY
16/12/2018    /     155 lượt xem

Có thể, nói hiện nay các CSĐT văn hóa nghệ thuật đã phủ kín được hai phần ba các tỉnh/thành trên toàn quốc; phần lớn tập trung ở các đô thị, địa bàn đông dân cư, tạo thuận lợi cho người học và gắn với nhu cầu sử dụng nhân lực, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống của từng vùng miền và trong cả nước.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐÁP ỨNG CẦU MỚI HIỆN NAY
13/12/2018    /     457 lượt xem

Trong những năm qua, Trung ương Đảng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ VHNT có chất lượng, số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý

CẦN CÓ GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÙNG ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở NƯỚC TA
13/12/2018    /     217 lượt xem

Trong nhiều năm qua đã có rất nhiều các chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế, xã hội miền núi cần phải có chính sách và tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc miền núi vươn lên mạnh mẽ, phát triển kinh tế, văn hóa, từng bước nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, coi trọng đào tạo cán bộ người DTTS.