Chương trình đào tạo

Một số nội dung đáng chú ý về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học: Nâng cao tính tự chủ cho toàn hệ thống
16/12/2018    /     188 lượt xem

Luật Giáo dục đại học (GD ĐH) sửa đổi bổ sung (SĐBS) một số điều (MSĐ) sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2019.

CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI VĂN HÓA CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÁC TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT HIỆN NAY
16/12/2018    /     82 lượt xem

Có thể, nói hiện nay các CSĐT văn hóa nghệ thuật đã phủ kín được hai phần ba các tỉnh/thành trên toàn quốc; phần lớn tập trung ở các đô thị, địa bàn đông dân cư, tạo thuận lợi cho người học và gắn với nhu cầu sử dụng nhân lực, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống của từng vùng miền và trong cả nước.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐÁP ỨNG CẦU MỚI HIỆN NAY
13/12/2018    /     231 lượt xem

Trong những năm qua, Trung ương Đảng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ VHNT có chất lượng, số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý

CẦN CÓ GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÙNG ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở NƯỚC TA
13/12/2018    /     135 lượt xem

Trong nhiều năm qua đã có rất nhiều các chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế, xã hội miền núi cần phải có chính sách và tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc miền núi vươn lên mạnh mẽ, phát triển kinh tế, văn hóa, từng bước nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, coi trọng đào tạo cán bộ người DTTS.

THỰC TRẠNG SÂN KHẤU VIỆT NAM HÔM NAY
03/12/2018    /     162 lượt xem

Việt Nam có một nền nghệ thuật sân khấu được hình thành từ rất sớm với nhiều thể loại phong phú. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, nghệ thuật sân khấu đều có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, dựng nước và giữ nước.