19 Tháng Mười Một 2017

Chương trình đào tạo

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ đào tạo tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc
03/11/2017    /     50 lượt xem

Sáng ngày 03/11/2017, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ đào tạo tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc theo Quyết định số 3826/QĐ-BVHTTDL ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý học sinh, sinh viên cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc
05/10/2017    /     107 lượt xem

Sáng ngày 25/9/2017, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý học sinh, sinh viên cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VAI MẪU KỊCH HÁT DÂN TỘC CHO GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
01/09/2017    /     142 lượt xem

Bồi dưỡng nguồn nhân lực sân khấu kịch hát dân tộc đang là nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất quan tâm trong bối cảnh sân khấu kịch hát dân tộc đang đứng trước những thách thức lớn về việc bảo tồn, phát triển giai đoạn hiện nay.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tập huấn, bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ quản lý của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch
18/01/2017    /     80 lượt xem

Triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG
18/01/2017    /     111 lượt xem

Có nhiều cách hiểu khác nhau về nguồn nhân lực, một nguồn lực với yếu tố vật chất, tinh thần tạo nên năng lực, sức mạnh phục vụ cho sự phát triển chung của một tổ chức. Đây là nguồn lực con người của các tổ chức có quy mô, loại hình, chức năng khác nhau,