Chương trình đào tạo

MỘT SỐ YÊU CẦU ĐẶT RA TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MỸ THUẬT ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
09/01/2022    /     2135 lượt xem

Hiện nay, công tác đào tạo GV chính quy tại các trường sư phạm đang được thực hiện theo hai mô hình: Mô hình song song truyền thống; mô hình kế tiếp.

Hội nghị tổng kết Chương trình đào tạo thí điểm 12 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ Úc
16/01/2020    /     2179 lượt xem

Ngày 14/01/2020, tại Trung tâm Hội nghị Seasons, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Học viện Chishholm, Úc tổ chức Hội nghị tổng kết đào tạo thí điểm 12 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ Úc

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO TÀI NĂNG LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NĂM 2019
19/06/2019    /     2387 lượt xem

Nhằm triển khai có hiệu quả, đúng thời hạn Đề án “Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hoá nghệ thuật đến năm 2025, tầm nhìn 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ triển khai các nội dung của Đề án năm 2019 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh