Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

Bấm để xem ảnh lớn

Văn hóa Nam Bộ qua cái nhìn của Sơn Nam

Chủ biên: Võ Văn Thành
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
Năm xuất bản: 2015

Văn hóa Nam Bộ qua cái nhìn của Sơn Nam là tập sách biên khảo về văn hóa học của một vùng miền Nam Bộ qua các tác phẩm của nhà văn Sơn Nam.

Từ một luận văn thạc sĩ, tác giả đã xử lý lại trên tinh thần khoa học để giúp bạn đọc cảm nhận được các tầng văn hóa cùng miền đặc trưng Nam Bộ trong các sáng tác và biên khảo của Sơn Nam.

Tác giả đưa người đọc đi từ những cảm nhận về văn hóa vật thể như văn hóa mưu sinh, ẩm thực, trang phục, cư trú, giao thông đến những văn hóa phi vật thể như văn hóa tổ chức cộng đồng, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội và văn hóa nghệ thuật để người đọc thấy nhà văn Sơn Nam đã dành suốt cuộc đời mình cho sự nghiệp ghi nhận và phổ biến những nét văn hóa cao đẹp của người Nam Bộ là một công việc vô cùng lớn lao và nghiêm túc.

MỤC LỤC

Lời giới thiệu
Lời nói đầu

Chương I: Nhà văn Sơn Nam - thân thế và sự nghiệp
Chương II: Văn hóa vật thể vùng đất Nam Bộ qua cái nhìn của Sơn Nam
Chương III: Văn hóa phi vật thể vùng đấy Nam Bộ qua cái nhìn của Sơn Nam
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Hình ảnh về Sơn Nam

TRÍCH ĐOẠN:

Sơn Nam phản ánh đa dạng và phong phú về mặt tín ngưỡng, phong tục, lễ hội do các tộc người đưa vào vùng đất Nam Bộ, chẳng hạn như tập tục cúng việc lề của người Nam Bộ, tục đốt đèn trời của người Khmer được người Việt học theo...
 
Sơn Nam cũng cho chúng ta một quan niệm rất sâu sắc về văn hóa: "Văn hóa đứng im một chỗ là văn hóa chết. Sống động, thích ứng với hoàn cảnh, đó mới là văn hóa, đúng theo nghĩa của nó" [Sơn Nam 2005b:56]

Hóa trang sân khấu tuồng

Chủ biên:Đoàn Thị Tịnh
NXB:Mỹ thuật
Năm xuất bản:2015
chi tiết

Nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam

Chủ biên:Nhà Xuất bản Mỹ thuật
NXB:Mỹ thuật
Năm xuất bản:2014
chi tiết

Gốm Việt Nam - Kỹ thuật và nghệ thuật

Chủ biên:Trấn Khánh Chương
NXB:Mỹ thuật
Năm xuất bản:2014
chi tiết

Mỹ thuật với biển đảo quê hương

Chủ biên:Nhà Xuất bản Mỹ thuật
NXB:Mỹ thuật
Năm xuất bản:2014
chi tiết