Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

Bấm để xem ảnh lớn

Tiến trình văn hóa Việt Nam từ thời khởi thủy đến thế kỉ XIX

Chủ biên: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010

Hướng tới kỉ niệm 50 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục và thực hiện chiến lược mở rộng, phát triển sản phẩm mới, trong những năm gần đây, bên cạnh việc xuất bản, phát hành kịp thời, đồng bộ sách giáo khoa và các loại sách tham khảo phục vụ giáo dục phổ thông, Nhà  xuất bản Giáo dục còn rất chú trọng tổ chức biên soạn, xuất bản các bộ sách tham khảo  lớn, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, mang ý nghĩa chính trị, văn hoá, giáo dục sâu sắc, được trình bày và in ấn đẹp, gọi là sách tham khảo đặc biệt. Loại sách này nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy của học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, giáo viên phổ thông, giảng viên đại học, cao đẳng, dạy nghề, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lí giáo dục và đông đảo bạn đọc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, dân trí xã hội trong thời kì mới, giữ gìn, “xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, từng bước đưa giáo dục Việt Nam hoà nhập với thế giới. Đây là những cuốn sách nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hoá, giáo dục ; các chuyên khảo ; các sách tuyển tập những công trình nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ, … của các nhà khoa học, Nhà giáo Nhân dân đã được tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh ; các sách về danh nhân văn hoá Việt Nam và thế giới ; những bộ tư liệu, thư tịch và những pho sử cổ có giá trị lịch sử, văn hoá cao ; các sách tra cứu và những bộ từ điển tiếng Việt, từ điển đối dịch tiếng nước ngoài với tiếng Việt và tiếng Việt với tiếng nước ngoài hoặc với các tiếng dân tộc anh em ; các bộ sách dịch có giá trị văn hoá, khoa học của nước ngoài.

Tham gia biên soạn mảng sách tham khảo đăc biệt là các nhà khoa học đầu ngành, các nhà giáo, nhà quản lí giỏi, nhiều kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực khác nhau, có uy tín đối với độc giả trong và ngoài nước.

Theo định hướng xuất bản trên, Nhà xuất bản Giáo dục xin trân trọng giới thiệu cuốn sách TIẾN TRÌNH VĂN HOÁ VIỆT NAM TỪ KHỞI THUỶ ĐẾN THẾ KỈ XIX, một công trình khảo cứu về văn hoá học của tác giả Nguyễn Khắc Thuần. Tập sách chứa đựng một khối lượng tài liệu rất phong phú và được tác giả thực hiện các bước xử lí về tư  liệu học rất thận trọng. Đây là một phác thảo rất công phu về cấu trúc và đặc trưng của tiến trình văn hoá Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau, một đóng góp rất đáng ghi nhận đối với ngành Văn hoá học non trẻ của nước nhà…

(Nhà xuất bản Giáo dục)

Văn hóa Nam Bộ qua cái nhìn của Sơn Nam

Chủ biên:Võ Văn Thành
NXB:Nxb Trẻ
Năm xuất bản:2015
chi tiết

Hóa trang sân khấu tuồng

Chủ biên:Đoàn Thị Tịnh
NXB:Mỹ thuật
Năm xuất bản:2015
chi tiết

Nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam

Chủ biên:Nhà Xuất bản Mỹ thuật
NXB:Mỹ thuật
Năm xuất bản:2014
chi tiết

Gốm Việt Nam - Kỹ thuật và nghệ thuật

Chủ biên:Trấn Khánh Chương
NXB:Mỹ thuật
Năm xuất bản:2014
chi tiết