Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

Văn hóa Nam Bộ qua cái nhìn của Sơn Nam

Chủ biên:Võ Văn Thành
NXB:Nxb Trẻ
Năm xuất bản:2015
chi tiết

Hóa trang sân khấu tuồng

Chủ biên:Đoàn Thị Tịnh
NXB:Mỹ thuật
Năm xuất bản:2015
chi tiết

Nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam

Chủ biên:Nhà Xuất bản Mỹ thuật
NXB:Mỹ thuật
Năm xuất bản:2014
chi tiết

Gốm Việt Nam - Kỹ thuật và nghệ thuật

Chủ biên:Trấn Khánh Chương
NXB:Mỹ thuật
Năm xuất bản:2014
chi tiết

Mỹ thuật với biển đảo quê hương

Chủ biên:Nhà Xuất bản Mỹ thuật
NXB:Mỹ thuật
Năm xuất bản:2014
chi tiết

Tiến trình văn hóa Việt Nam từ thời khởi thủy đến thế kỉ XIX

Chủ biên:Nguyễn Khắc Thuần
NXB:Giáo dục
Năm xuất bản:2010
chi tiết

Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam - Nhìn Từ Lý Luận Và Thực Tiễn

Chủ biên:Trần Quốc Vượng - Nguyễn Thị Bảy
NXB:Từ điển bách khoa
Năm xuất bản:2010
chi tiết