Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

Giáo trình pháp chế thư viện - thông tin

Chủ biên:Bùi Loan Thùy
NXB:Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản:2009
chi tiết

Giáo trình văn hóa du lịch

Chủ biên:Lê Thị Vân
NXB:Hà Nội
Năm xuất bản:2008
chi tiết

Giáo trình Văn hóa ẩm thực

Chủ biên:Nguyễn Nguyệt Cầm
NXB:Hà Nội
Năm xuất bản:2008
chi tiết

Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam

Chủ biên:Trần Quốc Vượng
NXB:Giáo dục
Năm xuất bản:2006
chi tiết