Cơ cấu tổ chức Vụ Đào tạo

Vụ trưởng: Ông Nguyễn Thế Hùng

Điện thoại: 024.39435593

Điện thoại nội bộ: 024.39439232; 024.39438231 - Máy lẻ: 122

 

Phó Vụ trưởng: Ông Lê Anh Tuấn

Điện thoại: 024.39454633

Điện thoại nội bộ: 024.39439232; 024.39438231  - Máy lẻ: 126

 

Phó Vụ trưởng: Ông Bùi Quang Hải 

Điện thoại: 024.39435506

Điện thoại nội bộ: 024.39439232; 024.39438231  - Máy lẻ: 198