Hệ thống văn bản

QĐ V/v chuyển đổi tên và mã các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ của Trường ĐH Văn hóa TP. HCM theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT

Số/ký hiệu: 838/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 12/03/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Nguyễn Văn Phúc

Danh sách tên và mã số các ngành được chuyển đổi

- Quản lý văn hóa (ThS)

- Văn hóa học (ThS)

- Khoa học Thông tin-Thư viện (ThS)

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (ĐH)

- Kinh soanh xuất bản phẩm (ĐH)

- Bảo tàng học (ĐH)

- Khoa học thư viện (ĐH)

- Quản lý văn hóa (ĐH)

- Văn hóa học (ĐH)

- Việt Nam học (ĐH)

- Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (ĐH)

Nội dung đính kèm:
  1. 838.PDF

Xem thêm: